Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barn i barnehager har bedre språkferdigheter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barn i barnehager har bedre språkferdigheter

Forskningsfunn

Barn i barnehager har bedre språkferdigheter

Færre av barna som går i vanlig barnehage eller i familiebarnehage ved 1,5 år og 3 år har sen språkutvikling sammenlignet med barn som blir passet hjemme med mor, far, dagmamma eller i barnepark. Det viser en ny studie som inkluderer nærmere 20 000 barn fra Folkehelseinstituttet.

Færre av barna som går i vanlig barnehage eller i familiebarnehage ved 1,5 år og 3 år har sen språkutvikling sammenlignet med barn som blir passet hjemme med mor, far, dagmamma eller i barnepark. Det viser en ny studie som inkluderer nærmere 20 000 barn fra Folkehelseinstituttet.


Studien fant ingen sammenheng mellom type barnepass ved 1 år og senere språkkompetanse, noe som kan tyde på at den positive effekten av familiebarnehage og barnehage først finner sted i alderen 1 til 1,5 år.

Videre var det færre barn som viste sen språkutvikling blant de som gikk fulltid i barnehage sammenlignet med de som gikk i deltidsbarnehage ved 3 år.

Funnene støtter det meste av tidligere forskning som viser at barn som har vært passet i barnehage har noe bedre språkferdigheter enn barn som er passet i mer uformelle passordninger.

Studien er publisert av Ratib Lekhal og medforfattere i det vitenskapelige tidsskriftet "Early child development and care: Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study".

Publikasjonen er basert på informasjon om 19,919 barn, innsamlet i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og fra Medisinsk fødselsregister (MFR) ved Folkehelseinstituttet. Studien er en korrelasjonsstudie, det vil si at man kan si noe om sammenhengen mellom barnehage og språkutvikling, men ikke direkte om årsaken til sammenhengen. Man kan derimot utlukke en rekke andre mulige årsaksfaktorer som inntekt, foreldrenes utdannelse, morsmål, foreldrenes alder. Det ble også kontrollert for barnets helse ved fødsel, samt sosial kommunikasjon før barnet startet i barnehage.

Forekomst av forsinket språkutvikling

Undersøkelser viser at omlag 12 prosent av barna i treårsalderen enten har forsinket språk eller viser andre avvik fra normal språkutvikling. Forekomsttallet varierer etter hvordan en definerer og avgrenser problemene.

For ca halvparten av barna vil språkvanskene være forbigående. For andre barn vil språkvanskene vedvare gjennom skoleårene og senere kunne få betydning for hvordan barnet klarer å tilpasse seg sosialt og senere fungere i skole, yrke og samfunnsliv.

Hos mange av barna forsvinner språkvanskene i overgangen mellom barnehage og skole, men dukker opp i form av lese- og skrivevansker i de første skoleårene.

Språk- og læringsstudien

Den gjeldende publikasjonen er en del av Folkehelseinstituttets prosjekt ”Språk og læring”. Dette prosjektet vil kunne gi ny kunnskap om barns språkutvikling, om utviklingsforløpet hos barn med språkvansker og om hvordan de klarer seg i skolen. Studien vil også gi svar på om barnehagens organisering av læringsaktiviteter påvirker barns faglige og sosiale utvikling gjennom skoleårene. Kunnskap fra studier av ulike utviklingsforløp vil etter hvert kunne brukes til å bedre og målrette behandlingstiltakene for barn med språkvansker.

Prosjektet bruker informasjon fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), og håper å gjennomføre en klinisk undersøkelse av barn med språkvansker når de er 5 år.