Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Personlighet og uføretrygd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Personlighet og uføretrygd

Forskningsfunn

Personlighet og uføretrygd

Fysiske og psykiske lidelser gir økt risiko for uføretrygd. Men også personlighet er av betydning. Personlighetstrekk som gir uttrykk for svingende følelser, ustabile sosiale relasjoner, innesluttethet og usikkerhet øker risikoen mest. Mens uærlige og manipulerende personlighetstrekk kan faktisk gi lavere risiko for å bli uføretrygdet.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Fysiske og psykiske lidelser gir økt risiko for uføretrygd. Men også personlighet er av betydning. Personlighetstrekk som gir uttrykk for svingende følelser, ustabile sosiale relasjoner, innesluttethet og usikkerhet øker risikoen mest. Mens uærlige og manipulerende personlighetstrekk kan faktisk gi lavere risiko for å bli uføretrygdet.


Med «personlighet» mener vi sider ved en persons måte å tenke, føle og handle på som holder seg relativt stabilt over tid.

- Hvis en persons tanker, følelser og handlinger medfører plager, enten for personen selv eller for andre, kan det hende personen oppfyller kriteriene for en personlighetsforstyrrelse, sier Kristian Østby som er lege og stipendiat ved avdeling for Genetikk, miljø og psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

  • Det antas at rundt 5-10 % av befolkningen oppfyller kriteriene for en slik diagnose, så personlighetsforstyrrelser er med andre ord ganske utbredt. Men til tross for at man vet at psykiske lidelser generelt er av stor betydning for uføretrygd, har ingen til nå sett på sammenhengen mellom nettopp denne gruppen diagnoser og uføretrygd.
  • Forskerne ved FHI har intervjuet nesten 3000 unge voksne, og fant at det å ha en personlighetsforstyrrelse økte risikoen for uføretrygd rundt syv ganger.
  • Risikoøkningen for uføretrygd ved personlighetsforstyrrelser, var omtrent det dobbelte av hva som ble funnet for angst- og depresjonslidelser.
  • Emosjonelt ustabile, schizoide og avhengige personlighetstrekk økte risikoen særlig, mens antisosiale trekk reduserte risikoen for å bli uføretrygdet.

Ti varianter av personlighetsforstyrrelse

Man skiller vanligvis mellom 10 ulike personlighetsforstyrrelser, og hver personlighetsforstyrrelse kjennetegnes av bestemte personlighetstrekk.

Selv om du må skåre ganske høyt på disse trekkene for å kunne sies å ha en personlighetsforstyrrelse, vil alle mennesker ha slike personlighetstrekk til stede i større eller mindre grad. For eksempel må du være veldig innesluttet og usikker for å få diagnosen «avhengig personlighetsforstyrrelse», mens det å være litt innesluttet og usikker selvsagt er veldig vanlig.

Da vi så på hvilke spesifikke personlighetstrekk som økte risikoen for å bli uføretrygdet, fant vi at det særlig var trekk som henger sammen med svingende følelser, ustabile sosiale relasjoner, innesluttethet og sosial usikkerhet som økte risikoen. De som ble uføretrygdet hadde imidlertid færre såkalte antisosiale trekk enn andre, det vil si trekk som gjenspeiler uærlighet, hensynsløshet og uansvarlighet.

- Det ser med andre ord ut til at personlighetstrekk som gjenspeiler skjør psykisk helse eller dårlige mestringsstrategier øker risikoen for uføretrygd, men det er altså ingenting som tyder på at uføretrygdede skulle ha «dårligere moral» enn andre, sier Østby.