Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen

Forskningsfunn

Barns vekst i Norge 2008-2010-2012

Overvekt blant barn ulikt fordelt i befolkningen

Overvekt, fedme og bukfedme fordeler seg ulikt blant barn i Norge. Både mors utdanning, foreldrenes sivilstatus og om barnet bor i by eller på landsbygda har betydning. Resultatene fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet er samlet i en ny rapport.

Barn i svømmehall
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Overvekt, fedme og bukfedme fordeler seg ulikt blant barn i Norge. Både mors utdanning, foreldrenes sivilstatus og om barnet bor i by eller på landsbygda har betydning. Resultatene fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet er samlet i en ny rapport.


Overvekt og fedme i barneårene kan ha alvorlige konsekvenser for barns helse og er en risikofaktor for sykelighet i voksen alder. Det er en fare for at utviklingen av overvekt og fedme i deler av barnebefolkningen vil kunne bidra til opprettholde sosiale helseforskjeller fremover. 

Fra 2008 til 2012 var det i gjennomsnitt ingen økning i overvekt, fedme eller bukfedme (livvidde) blant norske tredjeklassinger. På samme tid viser resultatene at det er sosioøkonomiske og geografiske skillelinjer i utviklingen av overvekt og fedme, også blant barn.

Dette viser funn i Barnevekststudien

Barns Vekst i Norge Rapport 2014. FHI
Barns Vekst i Norge Rapport 2014. FHI
Sosioøkonomiske, demografiske og geografiske forskjeller

  • Det var betydelig forskjell i overvekt (inkludert fedme) mellom helseregionene. I Helse Sør-Øst var andelen signifikant lavere og i Helse Nord var andelen signifikant høyere enn i de andre helseregionene. 
  • Forekomsten av overvekt og fedme var 1,5 til 2 ganger høyere blant tredjeklassingene fra små kommuner sammenlignet med elever i store kommuner. Forskjellen i forekomst av bukfedme mellom små og store kommuner var enda større enn for overvekt og fedme.
  • Forekomsten av overvekt og fedme var 30 prosent høyere og bukfedme var 80 prosent høyere, blant barn av lavt utdannede mødre sammenlignet med barn av høyt utdannede mødre.
  • Det var 50 prosent større andel barn med overvekt og fedme og nesten dobbelt så stor andel barn med bukfedme, blant tredjeklassingene som har skilte foreldre sammenlignet med barn som har gifte foreldre.

Ingen gjennomsnittlig økning i overvekt

  • I gjennomsnitt var det ingen økning i overvekt, fedme eller bukfedme blant tredjeklassinger i Norge fra 2008 til 2012. Det betyr at forekomsten ser ut til å ha stabilisert seg i denne perioden.
  • Hver sjette elev (16 prosent) var overvektig eller hadde fedme i perioden 2008-2012, og i samme periode hadde i gjennomsnitt åtte prosent av elevene bukfedme.
  • Jentene hadde en høyere forekomst av overvekt og fedme enn guttene; henholdsvis 17,9 prosent og 14,5 prosent. Det var små kjønnsforskjeller i andelen som hadde bukfedme.
  • I analyser av høyde og vekt fra fødselen så forskerne at elevene som var overvektige eller hadde fedme i tredjeklasse, hadde en betydelig raskere vekst allerede første leveår sammenlignet med tredjeklassingene som ikke var overvektige ved åtteårsalder.
  • I gjennomsnitt gikk eller syklet 55 prosent av elevene til skolen og hver tredje elev ble kjørt i privatbil.

Les rapporten: Barns vekst i Norge 2008-2012-2012. Høyde, vekt og livvidde blant 3.klassinger

Bekymret for økte sosiale helseforskjeller

- Det er positivt at andelen overvektige tredjeklassinger ikke ser ut til å øke i perioden 2008 til 2012, verken hos gutter eller jenter. Samtidig er det bekymringsfullt at det er en betydelig andel barn med overvekt, fedme og bukfedme i grupper knyttet til familiers sosioøkonomiske status, foreldrenes sivilstand og om de bor i små eller store kommuner (by/land). Det er en fare for at utviklingen av overvekt og fedme i deler av barnebefolkningen vil kunne bidra til å opprettholde og øke sosiale helseforskjeller framover, sier Ragnhild Hovengen, prosjektleder for Barnevekststudien.

Helsestasjoner og skolehelsetjenesten har nøkkelroller

Hovengen mener at i et folkehelseperspektiv må allmenne helsefremmende og holdningsskapende tiltak i barnehage, skole og nærmiljø rettes mot å forebygge overvekt blant barn med mål om å utjevne sosiale helseforskjeller fra tidlig barndom.

- Helsestasjoner og skolehelsetjenesten har unike muligheter til å fange opp barn og familier som er i risiko for å utvikle overvekt og andre helseproblemer og må gis kompetanse og handlingsrom til å ivareta sine forebyggende oppgaver blant barn og unge i kommunene, poengterer hun.

Om Barnevekststudien

Barnevekststudien ble i 2012 gjennomført for tredje gang blant et nasjonalt utvalg av tredjeklassinger. Studien er et samarbeid mellom skolehelsetjenesten på de utvalgte skolene og Helsedirektoratet. Undersøkelsen vil bli gjennomført i nye tredjeklasser på de samme skolene høsten 2015. Studien er den eneste nasjonale undersøkelsen i Norge som følger utviklingen av overvekt og fedme i samme aldergruppe over tid.