Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flere overvektige barn i familier med skilte foreldre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Flere overvektige barn i familier med skilte foreldre

Forskningsfunn

Barns vekst i Norge:

Flere overvektige barn i familier med skilte foreldre

Det er 50 prosent større andel med overvekt eller fedme blant barn som har skilte foreldre sammenlignet med barn som har gifte foreldre, viser tall fra Barnevekststudien på Folkehelseinstituttet. Årsakene til utvikling av overvekt blant barn er sammensatte. Mulige årsaker er ikke undersøkt i denne studien.

barn, skole
Colourbox.com

Det er 50 prosent større andel med overvekt eller fedme blant barn som har skilte foreldre sammenlignet med barn som har gifte foreldre, viser tall fra Barnevekststudien på Folkehelseinstituttet. Årsakene til utvikling av overvekt blant barn er sammensatte. Mulige årsaker er ikke undersøkt i denne studien.


Tallene fra Barnevekststudien viser også at det er mer enn dobbel så stor andel med bukfedme blant gutter som har skilte foreldre sammenlignet med gutter som har gifte foreldre. Tallene viser ikke tilsvarende forskjeller i bukfedme blant jenter.

- Forklaringen til forskjellene er sannsynligvis knyttet til både kosthold og fysisk aktivitet, men dette har vi ikke samlet inn opplysninger om i denne studien. Vi har imidlertid funnet at mors utdanningsnivå ikke kan forklare forskjellene, sier Anna Biehl, stipendiat på Folkehelseinstituttet og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Studien inngår i hennes doktorgradsarbeid om sosiodemografiske faktorer som påvirker barns overvekt og fedme.

Les artikkelen i fulltekst på BMJ open:

Er det sammenheng mellom endringer i barns liv og overvekt?

Forskerne ønsker å forstå hvordan pågående endringer i samfunnet, og dermed endringer i barns liv, kan henge sammen med utviklingen av overvekt og fedme hos barn. Fra 1975 har antall skilsmisser økt, og en større andel barn lever pr. i dag deler av eller hele sin barndom med skilte foreldre.

Opprinnelig hadde forskerne også planlagt å studere i hvilken grad oppløste samboerforhold har sammenheng med overvekt og fedme hos barn. Av dagens foreldre utgjør denne gruppen en stor andel. Det var imidlertid ikke mulig å gjøre dette ut i fra de tilgjengelige opplysningene, noe som er en svakhet ved studien.

Objektive data fra landsrepresentativt utvalg

Barnevekststudien bygger på et landsrepresentativt utvalg, der i overkant av 3100 tredjeklassinger fra 125 skoler og ti fylker har deltatt. Helsesøstre har målt åtteåringenes høyde, vekt og livvidde, og rapportert inn til forskerne.

Både generell overvekt og fedme, basert på KMI (kroppsmasseindeks), og bukfedme er målt i denne studien. For å få informasjon om bukfedme deles livviddemålet på barnets høyde. Om tallet er høyere enn 0,5 klassifiseres det som bukfedme.

- For første gang har vi en god studie med objektivt målte data av barn fra hele landet. Dette har gitt oss kunnskap om forhold som kan ha betydning for hvordan forekomst av overvekt og fedme fordeler seg blant barn i Norge. Studier av sammenhengen mellom familiestruktur og overvekt/fedme hos barn er tidligere ikke gjort på denne måten i Norge, sier Anna Biehl.