Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsfunn

Demens kan redusere partnerens psykiske helse

Publisert Oppdatert

Colorbox.com
Colorbox.com

Å være gift med en person med demens kan medføre tap av trivsel og psykisk helse, særlig når den demente partneren flytter på sykehjem. En ny studie ved Folkehelseinstituttet viser at personer med en dement partner rapporterte lavere nivå av livstilfredshet og flere symptomer på angst og depresjon enn resten av den gifte befolkning.


- Våre resultater viser at eldre som har en partner med demens representerer en gruppe som kan ha behov for støtte. De som har en partner med demens på sykehjem, ser ut til å oppleve lavere livstilfredshet enn de som bor sammen med en dement partner. Tiltak for å forsinke overgangen til sykehjem kan derfor være bra for både individ og samfunn, sier forsker Helga Ask.

Resultatet kan også dels avspeile at sykdommen for de fleste har nådd et alvorligere stadium når partneren flytter på sykehjem. 

- Antallet demente og deres pårørende antas å stige veldig i tiden fremover, noe som kan være en utfordring for samfunnet. Da er det viktig å kjenne til de faktorer som fører til at pårørende har det tungt, slik at støtteprogrammer når dem som trenger det mest, forklarer Ask.

Stor befolkningsstudie

Det finnes ikke mange store studier som sammenligner de pårørende med resten av befolkningen, slik som her. Det er heller ikke så mange som ser på sammenhengen både blant de som bor hjemme og de som bor på institusjon. De fleste har undersøkt personer som bor hjemme. Resultatene fra Folkehelseinstituttets studie samsvarer med tidligere forskning, men de negative konsekvensene er relativt små sammenlignet med resultater fra mindre kliniske studier.

- Vi ser at selv om livssituasjonen gjennomsnittlig fører til tap av psykisk helse, er effektene forholdsvis moderate. Resultatene viser derimot et mer betydelig tap av livstilfredshet og trivsel, sier Ask.

Det har vært mulig å undersøke denne problemstillingen ved å koble sammen data fra tre kilder; data fra Helse og Hukommelse med demensdiagnoser, data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag HUNT 3 og data fra Statistisk sentralbyrå.

Av 1332 registrerte personer med demens var det 116 som var gift med en person som hadde data fra HUNT3, og hvor demenssymptomene oppsto før HUNT-undersøkelsen. Av disse parene var det 86 som bodde sammen.

Pårørendes situasjon

- En begrensning ved resultatene er at vi ikke vet noe mer om den pårørendes situasjon enn at de er gift og bor sammen eller ikke. Vi har ingen mål på hvor mange timer den enkelte bruker på å ta vare på partneren.  De pårørende med de tyngste byrdene har kanskje heller ikke deltatt i HUNT3. Derfor kan de negative konsekvensene vi fant være underestimater, sier Helga Ask.