Hopp til innhold

Forskningsfunn

Ulike drikkemønstre hos partnere spår skilsmisse

Publisert Oppdatert

Både nivå og ulikhet i alkoholbruk mellom partnere er viktige risikofaktorer for skilsmisse. Verst er det om kvinnen drikker mest, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Både nivå og ulikhet i alkoholbruk mellom partnere er viktige risikofaktorer for skilsmisse. Verst er det om kvinnen drikker mest, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


De fleste mennesker foretrekker partnere som ligner dem selv – og dette er særlig viktig når det gjelder drikking. Tidligere studier har vist at høyt alkoholbruk øker risikoen for skilsmisse og er den tredje viktigste årsaken til skilsmisse, etter utroskap og ulikhet. Det har imidlertid blitt gjort få studier med data om drikkemønstre fra begge ektefellene over tid. Det har derfor vært ukjent hvilken rolle ulikhet i alkoholbruk spiller for skilsmisse.

I denne studien har forskere ved Folkehelseinstituttet studert alkoholbruk og risikoen for skilsmisse hos over 19 977 gifte par i over 15 år.

Studien finner at:

  • Generelt er det slik at jo mer man drikker, desto høyere er risikoen for skilsmisse.
  • Det hadde mest å si om kona drakk: Ektepar der kona drakk mye og mannen lite hadde størst risiko for skilsmisse, om lag 3 ganger høyere enn ektepar hvor begge hadde lavt forbruk.
  • Likhet i alkoholbruk i tillegg henger sammen med lavere skilsmisserate: Både ektepar der begge var avholdsmennesker og ektepar der begge hadde høyt forbruk hadde lavere skilsmisserate i forhold til partnere med ulike drikkemønstre.
  • To ektefeller med høyt forbruk likevel hadde høyere risiko for skilsmisse enn to ektefeller med lavt forbruk.
  • Ekteskap med to avholdsmennesker hadde lavest risiko for skilsmisse.

Like barn leker best

– Det interessante med denne studien er at den viser at både nivå og likhet i alkoholbruk er viktig for parforholdet, sier Fartein Ask Torvik ved Divisjon for psykisk helse, som er førsteforfatter av studien.

– Man kunne tenke seg at problemene kom i dobbel dose når begge drikker mye, og at skilsmisserisikoen derfor ville være høyest i den gruppa. Her viser det seg imidlertid å være beskyttende å drikke omtrent like mye, trolig fordi man passer sammen. Det kan tenkes at to mennesker som begge drikker mye har større forståelse for hverandres situasjon og drikkevaner, sier Torvik.

Uvanlig at kvinner drikker mye

– Skilsmisseraten var høyest blant par der kvinnen drakk mye og mannen lite. Det er flere mulige forklaringer på dette. Generelt blir kvinner mer påvirket av å drikke alkohol enn det menn blir. I tillegg er det nok mindre sosialt akseptert for kvinner å drikke mye. Det kan være at det i større grad går ut over familielivet og de rolleforventningene kvinner stilles overfor. De kvinnene som drikker mye skiller seg nok mer ut. Det er nemlig langt vanligere at menn drikker mye enn at kvinner gjør det, forteller Torvik.

Mer om studien

Alle innbyggere over 20 år ble invitert til å delta i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (1984-1986). Deltagerne ga blant annet informasjon om alkoholbruk, og ble fulgt over tid. Tid-til-hendelse-analyse (cox-regresjon) ble brukt til å studere skilsmisserisikoen. Analysene ble kontrollert for demografi og psykiske plager. En svakhet med studien er at det ikke var mulig å se hvem som tok initiativ til bruddet. Resultatene er heller ikke kontrollert for personlighet. Likevel viser studien at det i forskning og behandling er viktig å vurdere begge ektefellenes alkoholbruk.

Referanse

Fartein Ask Torvik, Espen Røysamb, Kristin Gustavson, Mariann Idstad, & Kristian Tambs (2013). “Discordant and Concordant Alcohol Use in Spouses as Predictors of Marital Dissolution in the General Population: Results from the Hunt Study” Alcoholism: Clinical and Experimental Research, DOI: 10.1111/acer.12029