Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pandemivaksinasjon økte ikke risikoen for dødfødsel»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pandemivaksinasjon økte ikke risikoen for dødfødsel

Forskningsfunn

Pandemivaksinasjon økte ikke risikoen for dødfødsel

Gravide som under pandemien ble vaksinert mot influensa hadde ikke økt risiko for dødfødsel. Gravide som fikk influensasykdom hadde derimot økt risiko for dødfødsel. Dette viser en registerstudie med kvinner som var gravide under svineinfluensapandemien i 2009. Studien er publisert i The New England Journal of Medicine .

gravid dame. Foto: colourbox.com
gravid dame. Foto: colourbox.com

Gravide som under pandemien ble vaksinert mot influensa hadde ikke økt risiko for dødfødsel. Gravide som fikk influensasykdom hadde derimot økt risiko for dødfødsel. Dette viser en registerstudie med kvinner som var gravide under svineinfluensapandemien i 2009. Studien er publisert i The New England Journal of Medicine .


Under svineinfluensapandemien kom det enkelte rapporter om aborter og dødfødsler som skjedde kort tid etter vaksinasjon mot svineinfluensa. Folkehelseinstituttet ville derfor undersøke om det var noen sammenheng mellom svineinfluensavaksinen og dødfødsel.

Gravide har økt risiko for å bli alvorlig syke av influensa. Det er i tidligere studier vist at gravide som blir lagt inn på sykehus med alvorlig influensasykdom har økt risiko for dødfødsel. Forskerne var interesserte i om svineinfluensasykdom kunne øke risikoen for dødfødsel også blant gravide som ikke var så syke at de ble lagt inn på sykehus.

- Norge er ett av veldig få land som har mulighet til å undersøke disse problemstillingene fordi vi har gode helseregistre. Registrene inneholder blant annet informasjon om svangerskap og vaksinasjon mot svineinfluensa, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.  

Hovedfunn

Under influensa A(H1N1)-pandemien i 2009 fikk hele den norske befolkningen tilbud om pandemivaksinen Pandemrix. Vaksinasjonsdekningen i Norge var omtrent 45 prosent i befolkningen som helhet. Over halvparten (54 prosent) av de som var gravide under pandemien, ble vaksinert.

Studien omfatter mer enn 117 000 fødsler fra tiden før, under eller etter pandemien i Norge. Nesten 26 000 kvinner ble vaksinert mot svineinfluensa mens de var gravide.

I studien ble kvinner fortløpende sammenlignet utover i svangerskapet, og det ble tatt hensyn til når i svangerskapet kvinnene ble vaksinert eller søkte lege for influensasymptomer, og hvor lenge svangerskapet varte.

Hovedfunnene fra studien var at:

  • Gravide som ble vaksinert i svangerskapet hadde ikke økt risiko for dødfødsel.
  • Gravide som ble vaksinert i svangerskapet hadde en betraktelig lavere risiko for å få influensa.
  • Gravide som fikk influensadiagnose under pandemien hadde nesten doblet risiko for dødfødsel.

Medisinsk fødselsregister har bare informasjon om dødfødsler etter uke 12 i svangerskapet, så forskerne kunne ikke undersøke risiko for dødfødsel tidlig i svangerskapet. Dødfødsel er sjeldent i Norge, rundt 5 per 1000 fødsler, i følge Medisinsk fødselsregister. Selv om studien viser større risiko etter influensasykdom, er det svært få graviditeter som ender med dødfødsel.

Resultatene i denne studien styrker funn i mindre studier fra Danmark og Canada som også finner at svineinfluensavaksinen ikke er forbundet med økt risiko for dødfødsel.

- Det er betryggende at en så stor og grundig undersøkelse ikke finner noen holdepunkter for at svineinfluensavaksinen økte risikoen for dødfødsel, sier Camilla Stoltenberg. Resultatene fra studien tyder derimot på at influensainfeksjon under graviditet kan være farlig for fosteret, selv om moren ikke blir alvorlig syk og innlagt på sykehus, legger hun til.

Anbefaler vaksine

- Vi anbefaler at gravide vaksinerer seg mot influensa. I tillegg til å beskytte moren, beskytter vaksinen barnet de første månedene etter fødselen, i en periode da barnet selv er for lite til å bli vaksinert, sier Stoltenberg.

Studien er utført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Legemiddelverket og National Institutes of Environmental Health Sciences i USA og publisere si New England Journal of Medicine 24. januar 2013, med nettpublisering en uke tidligere.

Forfatterne av artikkelen er Siri E. Håberg, Lill Trogstad, Nina Gunnes, Allen J. Wilcox, Håkon K. Gjessing, Sven Ove Samuelsen, Anders Skrondal, Inger Cappelen, Anders Engeland, Preben Aavitsland, Steinar Madsen, Ingebjørg Buajordet, Kari Furu, Per Nafstad, Stein Emil Vollset, Berit Feiring, Hanne Nøkleby, Per Magnus og Camilla Stoltenberg.  

Referanse 

Håberg SE, et al. Risk of Fetal Death after Pandemic Influenza Virus Infection or Vaccination. N Engl J Med 2013;368:333-40. DOI: 10.1056/NEJMoa1207210.