Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kan miljøgifter gi nedsatt sædkvalitet? »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kan miljøgifter gi nedsatt sædkvalitet?

Forskningsfunn

Kan miljøgifter gi nedsatt sædkvalitet?

Publisert Oppdatert

Mødrene til unge menn med lavere sædkvalitet, hadde høyere mengder av miljøgiften perfluoroktansyre (PFOA) i blodet under svangerskapet. Denne sammenhengen kommer fram i en 2013 dansk studie som Folkehelseinstituttet har deltatt i.

Mødrene til unge menn med lavere sædkvalitet, hadde høyere mengder av miljøgiften perfluoroktansyre (PFOA) i blodet under svangerskapet. Denne sammenhengen kommer fram i en 2013 dansk studie som Folkehelseinstituttet har deltatt i.


Colourbox
Colourbox

Forskere har framsatt hypoteser om at økende eksponering for hormon-forstyrrende stoffer i miljøet kan være en mulig medvirkende faktor til nedsatt sædkvalitet. Derfor ble denne studien satt i gang og man fant følgende:

  • Sønnene til de mødrene som hadde de høyeste konsentrasjonene av PFOA i blodet under svangerskapet, hadde en lavere sædkonsentrasjon og totalt antall sædceller enn sønner av de mødrene med de laveste PFOA nivåene.
  • Det ble også funnet en positiv sammenheng mellom PFOA-eksponering før fødsel og forhøyede nivåer av kjønnshormonene luteiniserende hormon (LH) og follikelstimulerende hormon (FSH).

Hva betyr dette for oss?

- Studien peker på at eksponering for slike miljøgifter i forsterlivet kan ha betydning for nedsatt sædkvalitet i voksen alder. Men dette gjenstår å få bekreftet gjennom tilsvarende studier, sier forsker Line Småstuen Haug ved Folkehelseinstituttet.

Nivåene av PFOA og andre tungt nedbrytbare perfluorerte alkylstoffer i Norge var på slutten av 1980 tallet helt tilsvarende som i denne danske studien, hvilket gjør funnene relevante også for Norge.

- Samtidig er det viktig å påpeke at nivåene av flere av disse miljøgiftene i blodet til norske kvinner har sunket betraktelig siden år 2000. Det er likevel viktig å nevne at dette ikke gjelder alle stoffene og at man generelt bør prøve å begrense vår eksponering for tungt nedbrytbare stoffer for å redusere risikoen for negative helseeffekter, mener Line Småstuen Haug.

Om studien

I 1988-1989 ble rundt 1000 gravide i Århus, Danmark rekruttert til en studie der det blant annet ble samlet og frosset ned en blodprøve av kvinnene i uke 30 av svangerskapet. I 2008-2009 ble sønnene fra disse svangerskapene kontaktet og spurt om de ønsket å delta i en oppfølgingsstudie.

Omtrent 170 av sønnene (19-21 år) samtykket i å delta og ga en blodprøve og en sædprøve. Mengden av perfluorerte alkylstoffer (PFAS) i mødrenes blodprøver under graviditeten har blitt analysert ved Folkehelseinstituttet og sammenholdt med sønnenes sædkonsentrasjon, totalt antall sædceller og med kjønnshormonnivåer.

Forskerne valgte å måle nettopp den eksponeringen som finner sted i fosterlivet, fordi påvirkning av utviklingen av kjønnsorganer i denne perioden kan få konsekvenser senere i livet.

Fakta om miljøgiften PFOA

  • PFOA tilhører en gruppe miljøforurensinger som kalles perfluorerte alkylstoffer (PFAS).
  • Brukes eller har blitt brukt i en rekke forbruksprodukter og industrielle prosesser som for eksempel i impregnering, tekstiler, tepper og brannslukkingsskum.
  • Bekymring rundt bruk av disse stoffene oppstod ved årtusenskiftet da et av stoffene kalt perfluoroktylsulfonat (PFOS), ble funnet i naturen mange steder i verden, også i Arktis, og i blodet til mennesker.
  • Maten er den største kilden for de fleste av oss, men innemiljøet kan være en viktig kilde for noen.
  • PFAS overføres fra mor til barn via morkaken under svangerskapet, men også via morsmelk etter fødsel.
  • Mange av PFASene er tungt nedbrytbare og kan skade levende organismer, noe som gjør at de må betraktes som miljøgifter.

Referanse

Vested A, Ramlau-Hansen CH, Olsen SF, Bonde JP, Kristensen SL, Halldorsson TI, Becher G, Haug LS, Ernst EH, Toft G. Associations of in Utero Exposure to Perfluorinated Alkyl Acids with Human Semen Quality and Reproductive Hormones in Adult Men. Environmental Health Perspectives. doi:10.1289/ehp.1205118