Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flere uhell med etsende avløpsåpnere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Flere uhell med etsende avløpsåpnere

Nyhet

Flere uhell med etsende avløpsåpnere

Giftinformasjonen har mottatt 50% flere henvendelser om uhell med etsende avløpsåpnere. Avløpsåpnere er blant de farligste produktene som finnes i hjemmet. De inneholder ofte sterke syrer eller baser som kan gi alvorlige etseskader i hud, øyne og svelg, og det kan ta tid før skadene blir synlige. Når uhellet er ute, haster det å komme i gang med skylling av hud, øyne eller slimhinner. De som får avløpsåpner i munnen, må ringe 113 for øyeblikkelig hjelp.

Sluk_COLOURBOX9958862.jpg

Giftinformasjonen har mottatt 50% flere henvendelser om uhell med etsende avløpsåpnere. Avløpsåpnere er blant de farligste produktene som finnes i hjemmet. De inneholder ofte sterke syrer eller baser som kan gi alvorlige etseskader i hud, øyne og svelg, og det kan ta tid før skadene blir synlige. Når uhellet er ute, haster det å komme i gang med skylling av hud, øyne eller slimhinner. De som får avløpsåpner i munnen, må ringe 113 for øyeblikkelig hjelp.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I perioden januar til og med mai i år har Giftinformasjonen mottatt 388 henvendelser om uhell med avløpsåpnere. Det er en betydelig økning fra samme perioden i fjor.

– Giftinformasjonen ser med bekymring på økningen i antallet henvendelser knyttet til uhell med avløpsåpnere. Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at dette er produkter som kan gi alvorlig skade ved uhell, sier Merethe Midtervoll, seniorrådgiver hos Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet.

Selv om det har vært en stigning i antall slike henvendelser de siste årene, har det vært en ekstra økning i år.

– Årsaken til den ekstra økningen vi har registrert det siste halvåret vet vi ikke. Økningen begynte før koronapandemien satte inn, men vi ser ikke bort fra at tiden folk har hatt hjemme etter nedstengningen også kan ha bidratt til den økende trenden. Dessverre ser økningen i antall henvendelser ut til å vedvare, og det er bekymringsfullt sier Midtervoll.

Antall henvendelser til rådgivningstelefonen gjenspeiler ikke alle uhell som skjer i befolkningen, dette er trolig bare toppen av isfjellet. Noen vil ta direkte kontakt med lege, og det faktiske tallet for uhell er ikke kjent. Det er flest voksne som har uhell med avløpsåpnere, men Giftinformasjonen ser også en økning i antall henvendelser om uhell der barn er involvert. Dette er bekymringsfullt.

Om Giftinformasjonen
Giftinformasjonen gir råd om akutte forgiftninger og behandling til befolkningen og helsepersonell. Tjenesten er døgnåpen, alle dager i året, tlf. 22 59 13 00. Giftinformasjonen er en avdeling ved Folkehelseinstituttet.
Kontakt:
Ved spørsmål eller for mer informasjon, se helsenorge.no/Giftinformasjon eller kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00. Media kan også ta kontakt på dette nummeret.

Viktig å skylle med én gang

Det kan ta 1-2 dager før man ser hele omfanget av etseskader etter søl med avløpsåpnere. Det er viktig å ta førstehjelpen på alvor, og skylle raskt etter uhellet. I tillegg er det viktig å skylle lenge og uten opphold. Giftinformasjonen kan hjelpe deg å vurdere hvor lenge du skal skylle hud eller øyne hjemme, og om du må fortsette under transport til lege eller sykehus. Giftinformasjonen er tilgjengelig hele døgnet på telefon 22 59 13 00. Du finner også informasjon og råd om førstehjelp på Helsenorge.no/Giftinformasjon.

– Har du fått avløpsåpner i munnen eller svelget dette, må du ringe 113 med en gang, oppfordrer Midtervoll.

Advarer mot å helle avløpsåpner over i drikke- eller brusflasker

Giftinformasjonen oppfordrer til å oppbevare farlige kjemikalier forsvarlig og på original emballasje. Produkter som helles over i drikkeflasker eller lignende, kan lettere komme i hendene på noen som ikke vet hvor farlig produktet er, og som for eksempel drikker av det. Hvis original emballasje ikke lenger er tilgjengelig, vil det også mangle informasjon om innholdsstoffer. Det gjør det vanskeligere å vurdere faren ved søl eller inntak. For mer informasjon, se “Farlige produkter i hjemmet”.