Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av benzodiazepiner i alderspsykiatrien samsvarer ikke med legers rapportering »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av benzodiazepiner i alderspsykiatrien samsvarer ikke med legers rapportering

Forskningsfunn

Bruk av benzodiazepiner i alderspsykiatrien samsvarer ikke med legers rapportering

Publisert Oppdatert

Bruk av beroligende legemidler (benzodiazepiner) er utbredt hos pasienter i alderspsykiatrien. Pasientenes bruk stemmer i en del tilfeller ikke overens med opplysninger fra henvisende lege. Det viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus.

Bruk av beroligende legemidler (benzodiazepiner) er utbredt hos pasienter i alderspsykiatrien. Pasientenes bruk stemmer i en del tilfeller ikke overens med opplysninger fra henvisende lege. Det viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus.


Illustrasjonsfoto. Colourbox.com
Illustrasjonsfoto. Colourbox.com
- Feil informasjon om bruk av benzodiazepiner kan ha vesentlige kliniske konsekvenser, særlig om symptomer som kommer som følge av bruk eller brå eksponering blir feiltolket, sier Gudrun Høiseth, lege på Folkehelseinstituttet.

Resultater fra studien viser at:

  • En stor andel av alderspsykiatriske pasienter (70 %) brukte benzodiazepiner.
  • Hos ti prosent av pasientene ble det oppdaget benzodiazepiner i blodprøver på tross av at det ikke forelå noen opplysninger om slik legemiddelbruk fra henvisende lege.
  • Hos 24 prosent av pasientene ble det oppdaget andre eller flere benzodiazepiner i blodprøver enn det som var opplyst om legemiddelbruk fra henvisende lege.

Om studien

Det ble tatt blodprøver av 241 pasienter ved innleggelse på alderspsykiatrisk avdeling. Prøvene ble analysert for benzodiazepiner. Antall pasienter med feil informasjon i henvisningen ble beregnet for hvert enkelt benzodiazepin.

Resultatene i studien er underestimert da prøvene ble tatt morgenen etter innleggelse og legemidlene med kortest halveringstid kan da kan ha vært borte fra blodet.

Ingen kognitive bivirkninger av benzodiazepiner hos pasientene

I en annen studie undersøkte de samme forskerne kognitive bivirkninger av benzodiazepiner hos de alderspsykiatriske pasientene. 168 benzodiazepinbrukere ble sammenlignet med 78 ikke-brukere.

Resultatene fra studien viser at det ikke er dårligere kognitive evner hos benzodiazepinbrukere enn ikke-brukere. Dette kan skyldes at eldre ofte bruker lave doser og at de har andre sykdommer som påvirker kognisjonen mer enn benzodiazepinbruk.

- Kognitive bivirkninger av benzodiazepiner hos eldre er kanskje mer begrenset enn vi har antatt. Det er derimot andre negative effekter av bruken som er dokumentert hos eldre: trøtthet på dagtid og lårhalsbrudd. Forskrivning av slike legemidler bør derfor begrenses, sier Høiseth.

Referanser

Hoiseth G, Kristiansen KM, Kvande K, Tanum L, Lorentzen B, Refsum H (2013) Benzodiazepines in geriatric psychiatry: what doctors report and what patients actually use. Drugs Aging. 30:113-118.

Hoiseth G, Tanum L, Tveito M, Kristiansen KM, Kvande K, Lorentzen B, Refsum H, Bramness J (2013) A clinical study of the cognitive effects of benzodiazepines in psychogeriatric patients. Pharmacopsychiatry. 46:209-213.