Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barnevekststudien: 55 prosent gikk eller syklet til skolen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barnevekststudien: 55 prosent gikk eller syklet til skolen

Forskningsfunn

Barns vekst i Norge:

Barnevekststudien: 55 prosent gikk eller syklet til skolen

Publisert Oppdatert

Vel halvparten av tredjeklassingene går eller sykler til skolen. De øvrige sitter på i privatbil eller bruker skoleskyss. Det viser Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Vel halvparten av tredjeklassingene går eller sykler til skolen. De øvrige sitter på i privatbil eller bruker skoleskyss. Det viser Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet.


Skoleveien
versjon med %-tegn. FHI
versjon med %-tegn. FHI
Figur 1. Andelen som gikk/syklet eller benyttet privatbil, buss/trikk eller annen transport til skolen. Barnevekststudien 2012.

Tredje runde i Barnevekststudien ble gjennomført i oktober 2012. På den dagen elevene ble veid og målt av helsesykepleier, ble de også spurt om hvordan de kom seg til skolen denne dagen; om de gikk/syklet, ble kjørt i privat eller tok buss/trikk.

55 prosent gikk eller syklet

Figur 1 viser resultatet.

  • 55 prosent gikk eller syklet. Jenter og gutter gikk eller syklet i like stor grad.
  • På små skoler var det en av fire som gikk eller syklet. På store skoler var andelen 60 prosent.
  • Til sammen var det 45 prosent som ble kjørt til skolen; enten i privatbil eller med offentlig transport/skoleskyss. 

Hver tredje elev kjøres i privatbil

I gjennomsnitt var det om lag én av tre elever som ble kjørt til skolen i privatbil. Det var liten forskjell mellom små og store skoler.

To barn på vei til skolen. Colourbox
To barn på vei til skolen. Colourbox

- Ville barna vært mer aktive hvis de ikke ble kjørt til skolen?

- Det er overraskende at så stor andel av barna blir kjørt av foreldre til skolen. Det må være et mål at så mange barn som mulig har en aktiv skolevei. I sum er det nok likevel mange årsaker til at barn i stor grad blir kjørt i privatbil. Det handler om hverdagslivets organisering i familiene, utfordringer knyttet til trafikk og trafikksikkerhet, stor avstand til skolen og variasjon med årstider, sier prosjektleder for Barnevekststudien, Ragnhild Hovengen.

Hun legger til at elever ved små skoler ofte er avhengige av skoleskyssordning, på grunn av avstanden. Derfor er det ikke bare foreldrekjøring som har betydning for en aktiv skolevei.

- Hvilken betydning har skoleveien når det gjelder å forebygge overvekt?

- Fysisk aktivitet i barnealderen er viktig både for å innarbeide gode aktivitetsvaner og for å forebygge utvikling av overvekt og livsstilssykdommer, sier Hovengen som legger til at risikofaktorene for overvekt ligger godt innbakt i våre sosiale strukturer og daglige liv. Det handler både om mat og matvaner, bevegelse og fysisk aktivitet. 

Årsaksforsholdene er sammensatte. Alle som møter barn i deres hverdag, har ansvar for sin del av løsningen, det være seg barnehage, skole eller fritid og familieliv, sier hun.   

Resultatet fra Barnevekststudien ligger tett opp til resultatene i en skoleveiundersøkelse som Transportøkonomisk institutt gjennomførte i 2006 (TØI-rapport 869/2006). Denne viste at 60 prosent gikk eller syklet til skolen.