Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Andelen tredjeklassinger som går/sykler eller kjøres til skolen »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Andelen tredjeklassinger som går/sykler eller kjøres til skolen

Forskningsfunn

Barnevekststudien 2012:

Andelen tredjeklassinger som går/sykler eller kjøres til skolen

I 2012 ble Barnevekststudien gjennomført for tredje gang. Dette var første gang elevene ble spurt om skoleveien, i tillegg til at de ble veid og målt. Formålet med spørsmålet var å få en bedre forståelse for hvilken rolle skoleveien spiller i barns fysiske aktivitet og utfoldelse.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

I 2012 ble Barnevekststudien gjennomført for tredje gang. Dette var første gang elevene ble spurt om skoleveien, i tillegg til at de ble veid og målt. Formålet med spørsmålet var å få en bedre forståelse for hvilken rolle skoleveien spiller i barns fysiske aktivitet og utfoldelse.


Bakgrunn

Fysisk aktivitet i barnealderen er viktig både for å danne gode aktivitetsvaner og for å forebygge utvikling av overvekt og livsstilssykdommer.

I skolen er fysisk aktivitet i hovedsak knyttet til tre arenaer; kroppsøving, aktiviteter i friminuttene og skoleveien. Skoleveien er også en viktig arena for barns samhandling med hverandre.  

Helsedirektoratet anbefaler 60 minutter fysisk aktivitet for barn hver dag (Sosial- og Helsedirektoratet 2000). Kartleggingen «Fysisk aktivitet blant barn og unge i Noreg», gjort av Helsedirektoratet 2011, viser at blant 9-åringene tilfredsstiller bare 70 prosent av jentene disse anbefalingene, og 86 prosent av guttene. Andel som tilfredsstiller anbefalingene synker med økende alder.

Skoleveiundersøkelsen

Barnevekststudien ble i oktober/november 2012 gjennomført for tredje gang blant 3522 tredjeklassinger. Studien ble gjennomført ved de samme 127 skolene som i de to foregående undersøkelsene i 2008 og 2010.

På den dagen elevene ble veid og målt av helsesykepleier høsten 2012, ble de også spurt om hvordan de kom seg til skolen den dagen. Spørsmålet var om de gikk/syklet, ble kjørt i privat bil eller tok buss/trikk.

Resultater

I gjennomsnitt svarte 55 prosent av elevene at de gikk eller syklet til skolen denne dagen, mens 45 prosent svarte at de ble kjørt privat eller benyttet offentlig transport. Om lag én av tre ble kjørt til skolen i privatbil. Se figur 1.

Det er små kjønnsforskjeller; jenter og gutter gikk eller syklet i like stor grad.

 
 
versjon med %-tegn. FHI
versjon med %-tegn. FHI
 

Figur 1: Andelen som går/sykler eller bruker annen transport til skolen.

Transport til skolen i forhold til skolestørrelse: 

Tabell 1. Hvordan tredjeklassingene kom seg til skolen på måledagen, fordelt på skolestørrelse.

 

Små skoler
(<100 elever)

Mellomstore skoler
(100-299 elever)

Store skoler
(>300 elever)

Gikk/syklet

26,2 %

47,1 %

62,2 %

Privat bil

28,9 %

37,5 %

30,1 %

Buss/trikk/etc

43,3 %

12,7 %

6,6 %

Annet

1,5 %

2,8 %

1,1 %

For de små skolene er det litt over én av fire som går eller sykler. Nesten tre av fire blir kjørt, enten med buss/trikk eller privatbil.

For de mellomstore skolene var det nær halvparten av elevene som gikk eller syklet til skolen. Av de som ble kjørt, ble de fleste kjørt til skolen i privat bil.

For de store skolene var det over 60 prosent av elevene som gikk eller syklet. Av de som ble kjørt, ble de fleste kjørt med privatbil, i likhet med elevene ved de mellomstore skolene. 

Oppsummering 

  • 55 prosent av tredjeklassingene gikk eller syklet til skolen denne høstdagen i 2012, mens 45 prosent ble kjørt eller benyttet offentlig transport.
  • Det er små kjønnsforskjeller.
  • Det er betydelig flere elever som gikk eller syklet ved store skoler (>300 elever) sammenliknet med små skoler.
  • Én av tre elever ble kjørt til skolen i privatbil, det er liten variasjon mellom små og store skoler.  

Kommentar

Resultatet fra Barnevekststudien viser at samlet sett er det 55 prosent av elevene som går eller sykler til skolen. Dette ligger tett opp til resultatene fra en skoleveiundersøkelse som Transportøkonomisk institutt gjennomførte i 2006 (TØI-rapport 869/2006). I TØI-undersøkelsen går det fram at 60 prosent av barn og unge mellom 6 og 13 år går eller sykler til skolen.

Vi ser at det er langt flere elever som går eller sykler til skolen ved store skoler sammenliknet med små skoler. Store skoler ligger for det meste i sentrale strøk, og avstand hjem - skole er antagelig mindre enn ved de små skolene. De minste skolene skiller seg ut ved at nesten halvparten av elevene kom seg til skolen ved bruk av buss/trikk. Dette henger trolig sammen med at disse skolene har ordninger med skoleskyss på grunn av stor avstand mellom hjem og skole.

At én av tre tredjeklassingene ble kjørt i privatbil til skolen, tyder på at det er en betydelig grad av foreldrekjøring både i sentrale og mindre sentrale strøk. Det er antagelig flere årsaker  til at tredjeklassingene i så stor grad blir kjørt i privatbil til skolen. Det kan handle om hverdagslivets organisering i familiene, utfordringer knyttet til trafikk og trafikksikkerhet, samt årstid. Samtidig kan foreldrekjøring bidra til inaktivitet hos barna og redusere muligheten for barnet til å nå målet om min 60 minutter lek og fysisk aktivitet hver dag.