Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Renkultur av bakterieprøver»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Renkultur av bakterieprøver

Renkultur av bakterieprøver

Bakteriologiske analyser krever i regel renkultur for primær identifikasjon, verifisering og typing.

Bakteriologiske analyser krever i regel renkultur for primær identifikasjon, verifisering og typing.


Innhold på denne siden

Analyser utføres på renkulturer av mikrober

Analysene som referanselaboratoriene foretar krever som regel at det er renkulturer som sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema. Hvis det unntaksvis er ønskelig at en blandingskultur innsendes, er dette spesifisert spesielt under de aktuelle mikrobene i denne veilederen i kapitlet "Agens A-Å". Dette gjelder noen ganger først og fremst ved innsendelse av kulturer med spørsmål om tarmpatogene E. coli.

Hvordan lage renkultur

Renkultur anlegges på følgende måte:

  • Inspisér agarskålen(e) for å se om det forekommer vekst av bakteriekolonier med en morfologi som er forenlig med den bakterien man leter etter.
  • Berør en enkelt, frittliggende koloni på agarskålen med en steril podenål (inokulasjonsnål). Dersom skålene ikke har enkeltkolonier (for eksempel utflytende eller svermende vekst), velger man mistenkelige kolonier som ligger mest mulig i utkanten av den øvrige vekst på skålen.
  • Spre dette inokulatet utover overflaten av en ny skål, på en slik måte at enkeltkolonier dannes på slutten av strøkene. Man bør bytte inokulasjonsnål underveis for å oppnå en ytterligere fortynningseffekt og dermed øke sjansen for at enkeltkolonier dannes.
  • Inspiser koloniene på den nye skålen for å se om kulturen er ren. Urene kulturer avsløres ved at det vokser kolonier med forskjellig morfologi (utseende, farge, størrelse). Undersøkelse av våtpreparater under fasekontrastmikroskop kan for en del bakterier, særlig for Campylobacter, være nyttig eller nødvendig.
  • Fortsett om nødvendig denne prosessen med gjentatt utsæd på nye skåler inntil man har oppnådd en ren kultur.
  • Foreta ved hjelp av denne renkulturen den primære identifikasjon som er nødvendig for å sannsynliggjøre at man virkelig har funnet den bakterien man leter etter.