Hopp til innhold

Importvirusdiagnostikk

Publisert

Oversikt over FHIs importvirusdiagnostikk.

Oversikt over FHIs importvirusdiagnostikk.


Importvirusdiagnostikk som utføres ved Avdelingen for virologi, FHI, inngår ikke i en nasjonal referansefunksjon med unntak av skogflåttencefalittvirus (TBE-virus). Importvirus som FHI har metodikk for er chikungunya, denguevirus, gulfebervirus, japansk encefalittvirus, skogflåttencefalittvirus (TBE-virus), vestnilvirus og zikavirus. Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger. FHI utfører relevant differensialdiagnostikk siden det ved klinikk og epidemiologi kan være vanskelig eller umulig å skille mellom flere av virusene.

FHI samarbeider med internasjonale nettverk i ECDC og WHO for varsling og med EVDLabNet (tidligere ENVID) og EMERGE for bedre overvåkning og diagnostikk av vektorbårne eller zoonotiske virus og andre farlige utbruddsaktuelle virus som er årsak til blant annet viral hemoragisk feber.

FHI har en avtale med P4-laboratoriet ved Folkhälsomyndigheten i Stockholm om å få utført analyser som krever et høyere sikkerhetsnivå, for eksempel undersøkelse for andre virale hemoragiske febersykdommer, f.eks. lassafeber. Slike analyser gjøres i EDTA- blod (ikke inaktivert) etter avtale og krever kategori A-forsendelse.