Hopp til innhold

Yersinia

Publisert Oppdatert

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av Yersinia-infeksjoner.

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av Yersinia-infeksjoner.


FHI har referansefunksjon for Yersinia. Yersiniose er meldingspliktig til MSIS.

Alle førstegangsisolater av humanpatogene Y. enterocolitica og Y. pseudotuberculosis sendes som renkultur til FHI. Isolater sendes inn for videre undersøkelse dersom det ikke med høy sannsynlighet kan utelukkes å være en av disse to species. Isolater som påvises ved eventuelt sykdomsresidiv mindre enn 3 måneder etter siste positive prøve skal ikke sendes inn med mindre det foreligger grunn til å mistenke reinfeksjon. Dersom Yersinia isoleres fra ulike prøvematerialer (for eksempel feces, blod eller spinalvæske), bør førstegangsisolatet fra «det klinisk mest alvorlige» materialet sendes inn.

Renkulturer av isolatene skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Alle innsendte Yersinia-isolater verifiseres spektrofotometrisk (MALDI-TOF MS) og humanpatogene Y. enterocolitica bekreftes ved hjelp av salicin. Helgenomsekvensering benyttes til serotyping og molekylærepidemiologisk typing for å bestemme sekvenstype (ST) samt å utføre klusteranalyser. ST og klusteranalyser er basert på multilokus sekvenstyping (MLST) [1] og in-house kjernegenom MLST.

Antibiotikaresistens bestemmes i overvåkningsøyemed (publiseres i NORM-rapporten).

Referanser