Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Yersinia»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Yersinia

Yersinia

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av Yersinia-infeksjoner.

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av Yersinia-infeksjoner.


FHI har referansefunksjon for Yersinia. Yersiniose er meldingspliktig til MSIS.

Alle førstegangsisolater av humanpatogene Y. enterocolitica og Y. pseudotuberculosis sendes som renkultur til FHI. Isolater sendes inn for videre undersøkelse dersom det ikke med høy sannsynlighet kan utelukkes å være en av disse to species. Isolater som påvises ved eventuelt sykdomsresidiv mindre enn 3 måneder etter siste positive prøve skal ikke sendes inn med mindre det foreligger grunn til å mistenke reinfeksjon. Dersom Yersinia isoleres fra ulike prøvematerialer (for eksempel feces, blod eller spinalvæske), bør førstegangsisolatet fra «det klinisk mest alvorlige» materialet sendes inn.

Renkulturer av isolatene skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Alle innsendte Yersinia-isolater verifiseres spektrofotometrisk (MALDI-TOF MS) og humanpatogene Y. enterocolitica bekreftes ved hjelp av salicin. Helgenomsekvensering benyttes til serotyping og molekylærepidemiologisk typing for å bestemme sekvenstype (ST) samt å utføre klusteranalyser. ST og klusteranalyser er basert på multilokus sekvenstyping (MLST) [1] og in-house kjernegenom MLST.

Antibiotikaresistens bestemmes i overvåkningsøyemed (publiseres i NORM-rapporten).

Referanser

  1. Hall M, Chattaway MA, Reuter S, Savin C, Strauch E, Carniel E, Connor T, Van Damme I, Rajakaruna L, Rajendram D, Jenkins C, Thomson NR, McNally A. Salcedo C, Arreaza L, Alcalá B, de la Fuente L, Vázquez JA. 2003.Use of Whole-Genus Genome Sequence Data to Develop a Multilocus Sequence Typing Tool that Accurately Identifies Yersinia Isolates to the Species and Subspecies Levels. (Journal of Clinical Microbiology).