Hopp til innhold

Vestnilvirus (West Nile Virus)

Publisert Oppdatert

Som en del av importvirusdiagnostikk mottar FHI primærprøver som ledd i utredning av pasienter etter reise til endemiske områder med vestnilvirus.

Som en del av importvirusdiagnostikk mottar FHI primærprøver som ledd i utredning av pasienter etter reise til endemiske områder med vestnilvirus.


FHIs rolle

Som en del av importvirusdiagnostikk mottar FHI serum og spinalvæske fra pasienter for utredning etter reise til endemiske områder med vestnilvirus og mistanke om myggoverført infeksjon, smitte via blodtransfusjon, organtransplantasjon, stikkskader samt smitte fra mor til barn i svangerskap, fødsel og amming.

Infeksjon med vestnilvirus er nominativ meldepliktig til MSIS i gruppe A under «virale infeksjoner i sentralnervesystemet» og varslingspliktig ved utbrudd, ved smitte fra dyr eller ved mistanke om smitte fra medisinsk utstyr eller blod eller ved påvist smitte hos blodgiver.

Infeksjon diagnostiseres ved påvisning av spesifikke antistoffer i serum og i spinalvæske. Vestnilvirus nukleinsyre kan påvises i serum/EDTA-blod eller i urin.

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger. Det utføres samtidig relevant differensialdiagnostikk som inkluderer for eksempel japansk encefalitt- og skogflåttencefalittvirus (TBE-virus).

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av IgM IIF (Euroimmun Anti-WN Virus IgM)
  • Påvisning av IgG IIF (Euroimmun Anti-WN Virus IgG)
  • Påvisning av virus ved in-house PCR

Innhold på denne siden

Importvirus-diagnostikk