Hopp til innhold

Shigella

Publisert Oppdatert

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av Shigella-infeksjoner.

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av Shigella-infeksjoner.


FHI har referansefunksjon for Shigella. Shigellose er meldingspliktig til MSIS.

Alle kliniske førstegangsisolater av Shigella sendes som renkultur til FHI. Isolater som påvises ved eventuelt sykdomsresidiv mindre enn 3 måneder etter siste positive prøve skal ikke sendes inn med mindre det foreligger grunn til å mistenke reinfeksjon. Dersom Shigella isoleres fra ulike prøvematerialer (for eksempel feces, blod eller spinalvæske), bør førstegangsisolatet fra «det klinisk mest alvorlige» materialet sendes inn.

Renkulturer av isolatene skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Alle innsendte Shigella-isolater helgenomsekvenseres for verifisering, serotype bestemmelse og molekylærepidemiologisk typing. Sekvenstype (ST) bestemmes ved multilokus sekvens typing (MLST) [1] og klusteranalyser utføres med in-house kjernegenom MLST. Mottatte Shigella dysenteriae isolater agglutineres for å påvise serotype 1.

Antibiotikaresistens bestemmes i overvåkningsøyemed (publiseres i NORM-rapporten og rapporter fra ECDC og WHO (GLASS)).

Referanser