Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Salmonella

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Mikrobiologiske-laboratorieundersøkelser.png

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av salmonellainfeksjoner.


Har du funnet en feil?

FHI har referansefunksjon  for Salmonella. Salmonellose er meldingspliktig til MSIS

Alle kliniske førstegangsisolater av Salmonella sendes som renkultur til FHI. Isolater som påvises ved eventuelt sykdomsresidiv mindre enn 3 måneder etter siste positive prøve skal ikke sendes inn med mindre det foreligger grunn til å mistenke reinfeksjon. Dersom Salmonella isoleres fra ulike prøvematerialer (for eksempel feces, blod eller urin), bør førstegangsisolatet fra «det klinisk mest alvorlige» materialet sendes inn.

Renkulturer av isolatene skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Alle innsendte Salmonella-isolater verifiseres spektrofotometrisk (MALDI-TOF MS) og undersøkes serologisk for tyfoide Salmonella. Helgenomsekvensering benyttes til serovar bestemmelse og molekylærepidemiologisk typing for å bestemme sekvenstype (ST) og klustertype (CT). ST og CT påvises ved multilokus sekvenstyping (MLST) [1] og kjernegenom MLST [2].

Antibiotikaresistens bestemmes i overvåkningsøyemed (publiseres i NORM-rapporten og rapporter fra ECDC og WHO (GLASS)).

Referanse:

  1. Achtman M, Wain J, Weill F-X, Nair S, Zhou Z, Sangal V, et al. (2012). Multilocus sequence typing as a replacement for serotyping in Salmonella enterica. PLoS Pathog 8: e1002776. 1371/journal.ppat.1002776.
  2. Alikhan NF, Zhou Z, Sergeant MJ, Achtman M. (2018). A genomic overview of the population structure of PLoS Genet 14: e1007261. https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007261.