Hopp til innhold

Salmonella

Publisert Oppdatert

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av salmonellainfeksjoner.

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av salmonellainfeksjoner.


FHI har referansefunksjon  for Salmonella. Salmonellose er meldingspliktig til MSIS

Alle kliniske førstegangsisolater av Salmonella sendes som renkultur til FHI. Isolater som påvises ved eventuelt sykdomsresidiv mindre enn 3 måneder etter siste positive prøve skal ikke sendes inn med mindre det foreligger grunn til å mistenke reinfeksjon. Dersom Salmonella isoleres fra ulike prøvematerialer (for eksempel feces, blod eller urin), bør førstegangsisolatet fra «det klinisk mest alvorlige» materialet sendes inn.

Renkulturer av isolatene skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Alle innsendte Salmonella-isolater verifiseres spektrofotometrisk (MALDI-TOFMS). Isolater fra blodkultur og andre dype prøvematerialer undersøkes serologisk for tyfoide Salmonella, samt for fecesisolater hvor det på rekvisisjonen fra primærlaboratorium ikke er dokumentert noen agglutinering eller kun agglutinering med polyvalente antisera. Helgenomsekvensering benyttes til serovar bestemmelse og molekylærepidemiologisk typing for å bestemme sekvenstype (ST) og klustertype (CT). ST og CT påvises ved multilokus sekvenstyping (MLST) [1] og kjernegenom MLST [2].

Antibiotikaresistens bestemmes i overvåkningsøyemed (publiseres i NORM-rapporten og rapporter fra ECDC og WHO (GLASS)).

Referanser