Hopp til innhold

Rubellavirus (røde hunder)

Publisert

Folkehelseinstituttet er nasjonal referansefunksjon og nasjonalt WHO referanselaboratorium for rubellavirus (RUBV).

Folkehelseinstituttet er nasjonal referansefunksjon og nasjonalt WHO referanselaboratorium for rubellavirus (RUBV).


Referansefunksjon

Nasjonal referansefunksjon og nasjonal WHO referanselaboratorium for rubellavirus (RUBV) er lagt til FHI med den primære hensikt å bidra til en nasjonal epidemiologisk overvåking og utbruddsetterforskning.

WHO har som mål å eliminere rubella i Europaregionen, og Norge har forpliktet seg til å verifisere eliminering av rubella i Norge. Genetisk karakterisering av RUBV er viktig for verifiseringen. Genetisk karakterisering av viruset er også viktig ved utbrudd. Rubella er nominativt meldepliktig til MSIS i gruppe A som ledd i nasjonal (og internasjonal) overvåkning og er i smittevernsloven definert som en allmennfarlig sykdom.

FHI utfører referanseundersøkelse på alle mistenkte rubellatilfeller inkludert sera som er funnet IgM-positive på RUBV ved andre laboratorier i landet. Alle prøver der det har blitt påvist anti-rubellavirus IgM antistoffer ved andre laboratorier i landet skal sendes FHI for verifisering.  I tillegg utføres primærdiagnostikk ved mistanke om rubellainfeksjon og det mottas både serum og munnsekret til serologisk og genteknologisk analyse. Ved alle mistenkte sykdomstilfeller bør det i tillegg til serum tas prøve av munnsekret, urin, EDTA-blod, halsprøve, nasopharyngealaspirat eller spinalvæske for påvisning av rubellavirusnukleinsyre. Siden utslett kan ligne meslinger, vil referanselaboratoriet også undersøke prøver med tanke på meslinger dersom rubella blir avkreftet.

FHI mottar serum og munnsekret til analyse av IgM og/eller IgG. Munnsekret, EDTA-blod og urinprøver for påvisning av rubella-RNA bør helst tas innen 7 dager fra sykdomsdebut.

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av IgM i serum EIA (Medac Rubella-IgM-ELA Test, VIDAS Rubella IgM)
  • Påvisning av IgG i serum EIA (Enzygnost Anti-Rubella Virus/IgG, VIDAS Rubella IgG, Serion Rubella Virus IgG)
  • Påvisning av IgM i munnsekret cEIA (Microimmune Rubella IgM Capture)
  • Påvisning av IgG aviditet ELISA (VIDAS Rubella Virus IgG)
  • Påvisning av rubella-RNA i munnsekret, EDTA blod og urin ved RT-PCR (in house)
  • Genotyping ved sekvensering

Innhold på denne siden

Akkreditering ved FHI

Du finner mer informasjon om hvilke metoder som er akkreditert, i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet