Hopp til innhold

Meningokokker (Neisseria meningitidis)

Publisert Oppdatert

FHI bidrar til utbruddsetterforskning og nasjonal epidemiologisk overvåking.

FHI bidrar til utbruddsetterforskning og nasjonal epidemiologisk overvåking.


FHI har referansefunksjon  for meningokokker og bidrar til utbruddsetterforskning samt nasjonal epidemiologisk overvåking. Systemisk meningokokksykdom er meldingspliktig til MSIS i følge meldingskriterier for sykdommer i MSIS.

Isolater fra systemisk infeksjon skal sendes inn. FHI mottar renkulturer av meningokokker fra klinisk prøvemateriale, samt kliniske materiale for påvisning av meningokokker ved Real-Time PCR. 

Alle meningokokkstammer blir undersøkt for serogruppe ved agglutinasjon. Stammene blir genotypet med multilokus sekvens typing (MLST) for å påvise klon-tilhørighet. I tillegg blir områder av genene porA og fetA sekvensert for fintyping. Helgenomsekvensering er etablert og validert, og brukes til innhenting av de genotypiske dataene. 

Akkreditering ved FHI

Du finner mer informasjon om hvilke metoder som er akkreditert, i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet