Hopp til innhold

Kikhoste (bordetella pertussis)

Publisert

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for kikhoste.

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for kikhoste.


FHIs rolle

Laboratoriet utfører identifikasjon og stammekarakterisering ved behov, og bidrar med råd og validering av serologiske kit/analyser. Pertussis er meldingspliktig til MSIS i tråd med meldingskriteriene for sykdommer i MSIS.

Referanselaboratoriet tar imot B. pertussis-isolat for identifikasjon og karakterisering. Det gjøres også dyrkning fra prøver som har vært positive for B. pertussis ved diagnostisk PCR-analyse.

FHI mottar også prøver fra mikrobiologiske laboratorier til referanseundersøkelser for diagnostikk av aktuell infeksjon (kikhoste), men ikke for primærdiagnostikk av kikhoste. Antistoffundersøkelser utføres ved bruk av kommersielt ELISA kit (SERION ELISA classic IgG pertussis toxin) eller «in house» ELISA med pertussis toksin IgG.