Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

Kikhoste (bordetella pertussis)

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for kikhoste.

FHIs rolle

Laboratoriet utfører identifikasjon og stammekarakterisering ved behov, og bidrar med råd og validering av serologiske kit/analyser. Pertussis er meldingspliktig til MSIS i tråd med meldingskriteriene for sykdommer i MSIS.

Referanselaboratoriet tar imot B. pertussis-isolat for identifikasjon og karakterisering. Det gjøres også dyrkning fra prøver som har vært positive for B. pertussis ved diagnostisk PCR-analyse.

I tillegg mottar FHI serum/plasma til undersøkelse av immunitet mot kikhoste ved mulig vaksinesvikt eller manglende vaksinasjon og når revaksinasjon kan være kontraindisert. FHI mottar også prøver fra mikrobiologiske laboratorier til referanseundersøkelser for diagnostikk av aktuell infeksjon (kikhoste), men ikke for primærdiagnostikk av kikhoste. Antistoffundersøkelser utføres ved bruk av kommersielt ELISA kit (SERION ELISA classic IgG pertussis toxin) eller «in house» ELISA med pertussis toksin IgG.