Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Hantavirus

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Mikrobiologiske-laboratorieundersøkelser.png

Som en del av importvirusdiagnostikk mottar FHI serum fra pasienter for primærutredning ved spørsmål om smitte med hantavirus.


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

FHIs rolle

Infeksjon med hantavirus er meldings- og varslingspliktig til MSIS, gruppe A. Det kan være aktuelt å varsle kommuneoverlege, FHI og andre instanser ved utbrudd. 

Alle mistenkte tilfeller om hantavirusinfeksjon, type puumalavirus ved akutt nyresvikt, eller ved hemoragisk feber med renalt syndrom etter reiser til endemiske områder for andre hantavirus (Hantavirus Mosaic 1 : Saarema, Seoul, Dobrava, Sin nombre, Hantaan, Puumala), bør få tatt serumprøve så snart som mulig etter symptomdebut. Det kan også i enkelte tilfeller være aktuelt med urinprøve for direkte påvisning av virus ved spørsmål om puumalavirus i tillegg, men dette bør avtales med laboratoriet på forhånd. Infeksjon diagnostiseres som oftest ved påvisning av spesifikke antistoffer i serum eller signifikant antistoffstigning i serumpar tatt med 2-3 ukers intervall fra akuttprøven

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger.

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av IgM/IgG ELISA (Regena Puumula Virus IgM/IgG)
  • Påvisning av IgM/IgG IIF (Euroimmun Anti-Hanta Virus Mosaic 1 IgM)
  • Påvisning av IgG IIF (Euroimmun Anti-Hanta Virus Mosaic 1 IgG)

Importvirus-diagnostikk

FHI utfører differensialdiagnostikk for enkelte importvirus

Akkreditering ved FHI

Du finner mer informasjon om hvilke metoder som er akkreditert, i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet