Hopp til innhold

Hantavirus

Publisert Oppdatert


FHIs rolle

Infeksjon med hantavirus er meldings- og varslingspliktig til MSIS, gruppe A. Det kan være aktuelt å varsle kommuneoverlege, FHI og andre instanser ved utbrudd. 

Hantavirus/puumaladiagnostikk  utføres ikke lenger ved FHI men ved noen andre laboratorier i Norge. Vennligst se Helseforetakene hjemmesider eller Metodekatalogen.

Alle mistenkte tilfeller om hantavirusinfeksjon, type puumalavirus ved akutt nyresvikt, eller ved hemoragisk feber med renalt syndrom etter reiser til endemiske områder for andre hantavirus (Hantavirus Mosaic 1 : Saarema, Seoul, Dobrava, Sin nombre, Hantaan, Puumala), bør få tatt serumprøve så snart som mulig etter symptomdebut. Infeksjon diagnostiseres som oftest ved påvisning av spesifikke antistoffer i serum eller signifikant antistoffstigning i serumpar tatt med 2-3 ukers intervall fra akuttprøven. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med urinprøve for direkte påvisning av virus ved spørsmål om puumalavirus i tillegg, men dette er ikke rutine og bør avtales med det aktuelle laboratoriet på forhånd.

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger.

Ved klinisk mistanke om hemoragisk feber med renalt syndrom etter reiser til endemiske områder for andre hantavirus (Hantavirus Mosaic 1: Saarema, Seoul, Dobrava, Sin nombre, Hantaan, Puumala) kan prøver sendes direkte til Folkehälsomyndigheten i Sverige. 

Innhold på denne siden

Importvirus-diagnostikk

Akkreditering ved FHI

Du finner mer informasjon om hvilke metoder som er akkreditert, i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet