Hopp til innhold

Gulfebervirus

Publisert Oppdatert

Som en del av importvirusdiagnostikk mottar FHI serum og spinalvæske for utredning av pasienter etter reise i endemiske områder med gulfeber.

Som en del av importvirusdiagnostikk mottar FHI serum og spinalvæske for utredning av pasienter etter reise i endemiske områder med gulfeber.


Slik diagnostikk er aktuelt for reisende til endemiske strøk for gulfebervirus med mistanke om myggoverført infeksjon, bivirkninger av vaksinasjon (grunnet levende svekket vaksine) eller ved mistanke om smitte fra medisinsk utstyr, fra blod eller ved påvist smitte hos blodgiver.

Infeksjon med gulfeber er nominativt meldepliktig til MSIS i gruppe A som ledd i nasjonal (og internasjonal) overvåkning og er i smittevernloven definert som en allmennfarlig sykdom. Internasjonal rapportering til ECDC og WHO.

Ved klinisk mistanke og for påvisning av gulfebervirus skal primærlaboratorier sende serum og spinalvæske til FHI slik at disse kan analyseres. Det bør tas telefonisk kontakt med avdelingen før prøvene sendes. Dersom det er behov for direkte påvisning med PCR kan prøvene sendes Folkhälsomyndigheten.

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger.

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av IgM IIF (Euroimmun Anti-Yellow Fever Virus IgM)
  • Påvisning av IgG IIF (Euroimmun Anti-Yellow Fever Virus IgG)

Innhold på denne siden

Importvirus-diagnostikk