Hopp til innhold

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae)

Publisert

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for gonokokker.

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for gonokokker.


Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for Neisseria gonorrohoeae (gonokokker) for å bidra til nasjonal epidemiologisk overvåking og utbruddsetterforskning. FHI er godkjent for testing og innsending av resistensdata til European Gonococcal Antimicrobial Surveillance Programme (Euro-GASP), som overvåker resistensutviklingen hos gonokokker i Europa.

Alle isolater skal sendes inn til referanselaboratoriet i renkultur sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Helgenomsekvensering er etablert og validert, og brukes til identifikasjon og genotyping. Neisseria gonorrhoeae multi-antigen sekvenstype (NG-MAST) og multilokus sekvens typing (MLST) brukes for å påvise klon-tilhørighet. I tillegg kan andre molekylære karakteristika hentes fra helgenomsekvensen for enkelte isolater. Gonokokkstammene blir testet for antibiotikafølsomhet for relevante antibiotika.