Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ebolavirus og andre filovirus (Marburgvirus)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ebolavirus og andre filovirus (Marburgvirus)

Ebolavirus og andre filovirus (Marburgvirus)

Beskrivelse av FHIs rolle for diagnostikk av filovirus.

Beskrivelse av FHIs rolle for diagnostikk av filovirus.


Innhold på denne siden

Diagnostikk av Ebola- og andre filovirus (Marburg) som årsak til alvorlig viral hemoragisk feber (VHF) er en del av nasjonal beredskap og overvåking. FHI har en sentral rolle i identifikasjon av importerte enkelttilfeller og smittede nærkontakter slik at effektive smittevernstiltak hindrer videre smittespredning.

Ved mistanke om Ebola eller annen VHF bør kommuneoverlegen og smittevernvakten ved FHI varsles selv om tilfellet ikke er bekreftet. Infeksjon med ebola- og andre filovirus er melde- og varslingspliktig til MSIS, gruppe A. Kriterier for melding er et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning eller laboratoriepåvisning av virus som forårsaker ebolasykdom ved isolering eller nukleinsyreundersøkelse.

Følgende sykehus har etablert screeningtest for filovirus:

  • Oslo universitetssykehus, Ullevål
  • St. Olavs hospital i Trondheim
  • Haukeland sykehus i Bergen
  • Stavanger universitetssykehus

Etter en positiv screeningtest kan Folkehelseinstituttet etter avtale gjøre bekreftende analyse og typing av filovirus. Laboratoriet må kontaktes på forhånd for avtale om slik diagnostikk. 

Ved ebolavirussykdom er det ofte langvarig og høyt virusnivå i blodet. Derfor gjøres påvisning av ebolainfeksjon ved isolering eller PCR i EDTA-blod. Ifølge ECDCs algoritme for laboratoriebekreftelse av ebola, skal en positiv screeningtest alltid bekreftes med en ny PCR som har et annet virusgen som målområde.

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger. Laboratoriet distribuerer etter avtale EDTA-rør tilsatt inaktiverings- (lysis) buffer til sykehus for prøvetaking av pasienter der det er mistanke om slik sykdom.

Prøven vil bli screenet for filovirus ved en RT-PCR test som dekker både utbruddsstammen fra Vest-Afrika, Zaire ebolavirus og i tillegg de andre ebolavirusene og Marburgvirus.

Ebolavirus kan være fraværende eller opptre i svært små mengder i blodet hos ebolasmittede de første dagene etter symptomdebut. Dette gjør at det kan ta opptil 3 dager fra symptomdebut til ebolaviruset kan påvises i blod. Et negativt prøveresultat fra en prøve som er tatt de første 3 dagene etter symptomdebut, utelukker altså ikke ebolainfeksjon og bør følges opp med en kontrollprøve etter 1-2 dager.

Dersom prøven blir positiv, gjør Folkehelseinstituttet ytterligere bekreftende testing og typing av virus. Dersom filovirus-PCR er negativ i første screeningprøve, gjøres det andre tester for aktuelle differensialdiagnoser (for eksempel dengue), etter avtale med rekvirent.

En blodprøve uten tilsetning av inaktiveringsbuffer, bør også tas initialt og oppbevares inntil videre. Dersom filovirus-PCR er negativ, kan prøven undersøkes for andre aktuelle agens med f.eks PCR eller antistoffpåvisning.

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av ebolavirus ved FilmArray Biothreat Panel
  • Påvisning av filovirus ved RealStar Filovirus Screen RT-PCR
  • Påvisning av ebola eller marburg virus RealStar Filovirus Typing RT-PCR  
  • Påvisning av ebolavirus ved in-house PCR og sekvensering

Diagnostikk på ikke-inaktivert prøvemateriale

Dette kan gjøres etter individuell risikovurdering på inneslutningsnivå 3. Serologisk diagnostikk krever at man har både akuttfaseprøve og prøve tatt etter 10 - 14 dager, evt. etter 3 uker fra sykdomsdebut. Utvikling av antistoffer kan ha prognostisk verdi. Antistoffpåvisning ved nøytralisasjonstest skjer hos Folkhälsomyndigheten (FHM) som har nødvendig sikkerhetsnivå for denne analysen (BSL-4). Dyrkning av ebolavirus krever også BSL-4 sikkerhetsnivå.