Hopp til innhold

Tiltaksplan for massevaksinasjon i helseforetak

Publisert


Det er viktig at alle aktørene går igjennom alle fasene for å få oversikt over den totale beredskapssituasjonen og sine ansvarsområder. Når det gjelder «Ansvar/anbefalt utførelse av» er det listet opp roller/ funksjoner som har lovpålagt ansvar for tiltak i helseforetaket. I de tilfeller der tiltakene naturlig hører inn under deres ansvarsområde, er også andre aktører angitt.

Ved overgangen til en ny fase skal alle tiltak som er eller skulle ha vært gjennomført i tidligere faser, gjennomgås på nytt og om nødvendig iverksettes, gjentas eller videreføres i lys av den nye situasjonen. Av plasshensyn er tiltak som er ført opp under tidligere faser, vanligvis ikke ført opp på ny i senere faser selv om de kan være relevante også senere.

Last ned tiltaksplan for helseforetak i tabellformat som PDF- eller Word-fil. Tiltaksplanen finnes både på bokmål og nynorsk.

Bokmål PDF

Tiltaksplan for massevaksinasjon i helseforetak ved et pandemiutbrudd

Bokmål Word

Tiltaksplan for massevaksinasjon i helseforetak ved et pandemiutbrudd

Nynorsk  PDF

Tiltaksplan for massevaksinasjon i helseføretak ved eit pandemiutbrot

Nynorsk Word

Tiltaksplan for massevaksinasjon i helseføretak ved eit pandemiutbrot