Hopp til innhold

Tiltaksplan for massevaksinasjon i kommuner ved et pandemiutbrudd

Publisert


Det er viktig at alle aktørene går gjennom alle fasene for å få oversikt over den totale beredskapssituasjonen og sine ansvarsområder. Når det gjelder «Ansvar/ anbefalt utførelse av» kommunale tiltak angis hovedsakelig hvilke roller/ funksjoner som har ansvaret i følge lov eller forskrift. I noen grad er også andre aktører angitt. Dette er gjort i de tilfeller der de konkrete tiltakene naturlig vil høre inn under disse aktørenes ansvarsområde.

Ved overgangen til en ny fase skal alle tiltak som er eller skulle ha vært gjennomført i tidligere faser, gjennomgås på nytt og om nødvendig iverksettes, gjentas eller videreføres i lys av den nye situasjonen. Av plasshensyn er tiltak som er ført opp under tidligere faser, vanligvis ikke ført opp på ny i senere faser selv om de kan være relevante også senere.

Last ned tiltaksplan for kommuner i tabellformat som PDF- eller Word-fil. Tiltaksplanen finnes både på bokmål og nynorsk.