Hopp til innhold

Forebyggende strategier ved et pandemiutbrudd

Publisert

Forebyggende strategier ved et pandemiutbrudd omfatter både generelle smitteverntiltak og spesifikke tiltak rettet mot det pandemiske influensaviruset.

Forebyggende strategier ved et pandemiutbrudd omfatter både generelle smitteverntiltak og spesifikke tiltak rettet mot det pandemiske influensaviruset.


Spesifikke tiltak omfatter i første rekke bruk av vaksine (pandemivaksiner og eventuelt prepandemivaksiner), men også profylaktisk bruk av antiviralia til særskilte grupper. Denne planveilederen omtaler kun bruk av vaksine mot pandemisk influensa.

Fordi vaksineleveransene i henhold til gjeldende avtaler vil fordeles over et lengre tidsrom, forstås «massevaksinasjon» i denne planveilederen som vaksinasjon av store deler av befolkningen over et begrenset tidsrom (4–6 måneder).

Massevaksinasjon kan organiseres på ulike vis. I hovedsak er det et valg mellom en sentralisert eller en desentralisert modell - eller aller helst en kombinasjon av disse to. Sentralisert vaksinasjon svarer til den klassiske modellen for massevaksinasjon, der mange mennesker vaksineres på samme tid i egne vaksinasjonssentre. Desentralisert vaksinasjon kan enten foregå hos fastlege/ på den enkelte sykehusavdeling etc., eller ved at et vaksinasjonsteam oppsøker de som skal vaksineres, for eksempel i sykehjem.