Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nålefrie koblinger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Nålefrie koblinger

Nålefrie koblinger

Alle kraner eller porter representerer potensielle inngangsporter for mikroorganismer inn til det intravaskulære systemet.

Alle kraner eller porter representerer potensielle inngangsporter for mikroorganismer inn til det intravaskulære systemet.


 • Desinfiser den nålefrie koblingen grundig før bruk, hovedsaklig brukes ≥70% alkohol, men det kan også brukes klorheksidinsprit 5 mg/ml. Alternativt kan det brukes desinfeksjonshetter inneholdende ≥70% alkohol hos voksne og barn over 2 måneder, som skal skiftes etter hver frakobling. IB
 • Skift nålefrie koblinger minst hver 7. dag, men ikke oftere enn hver 4. dag. 1A
 • Når nålefrie koblinger er en del av et infusjonssystem, skiftes disse samtidig med skifte av infusjonssettet. IA

Nålefrie koblinger, "needleless connectors" er lukkede koblinger som festes til enden av et intravaskulært kateter. Lekkasjefri tilgang til kateteret, og dermed venen, oppnås via koblingens gummimembran ved at sprøyter og/eller infusjonssett med gjenger (luer-lock) kobles til.

Nålefrie koblinger ble utviklet for å redusere risiko for stikkuhell hos helsepersonell.

Den første typen nålefrie koblinger som kom på markedet hadde delt septumkobling som medførte risiko for undertrykk når sprøyten ble fjernet. Undertrykket medførte at blod ble aspirert til den distale enden av kateteret, med økt risiko for kateterokklusjon eller trombosering. De fleste nålefrie koblinger som brukes i dag er utviklet med en ventil som hindrer tilbakestrøm av blod og væske (1).

Nålefrie koblinger kan fungere som en mikrobiologisk sperre til kateteret, avhengig av hvor grundig koblingen blir desinfisert før bruk (2). I en del studier ble det påvist økt forekomst av kateterassosierte blodbaneinfeksjoner ved bruk av nålefrie koblinger (2,3,4). Utbrudd av kateterassosierte blodbaneinfeksjoner oppstod fordi helsepersonell ikke desinfiserte koblingen grundig nok før bruk.

Alle kraner eller porter representerer potensielle inngangsporter for mikroorganismer inn til det intravaskulære systemet (5). Det er sterke anbefalinger for at nålefrie koblinger skal desinfiseres grundig før legemidler, intravenøse væsker eller blod administreres via den nåleløse koblingen (5,6,7). Venøs tilgang gjøres kun via en grundig desinfisert membran (2,8,9). Den vanligste desinfiseringsmetoden er ved bruk av desinfeksjonstørk, hvor en aktivt gnir desinfeksjonsmiddel på koblingen for å drepe alle overflatebakterier. En tilleggsmetode er bruk av desinfeksjonshetter som passivt desinfiserer den nålefrie koblingen kontinuerlig (2). Studier viser at forekomsten av blodbaneinfeksjoner er signifikant redusert ved bruk av desinfeksjonshetter (4,10,11-13). Desinfeksjonshetten skal kastes når den fjernes.

Hvilket desinfeksjonsmiddel som er best egnet for aktiv desinfeksjon av nålefrie koblinger er ikke besvart ved hjelp av RCT-studier, men epic3 henviser til en konsensusbeslutning om at klorheksidinsprit (5 mg/ml) er best egnet med en desinfeksjonstid på minst 15 sekunder. Dette støttes også i andre retningslinjer (4,5,6,7,8,10,14). I tillegg må det beregnes tørketid på minst 5 sekunder (8).  

Arbeidsgruppen for denne veilederen finner ingen indikasjoner for når nålefrie koblinger skal brukes. ASA anbefaler at bruken skal vurderes i hvert enkelt tilfelle (15). Andre publikasjoner henviser til at indikasjoner for bruk av nålefrie koblinger må etableres av den enkelte enhet (10,15).

Kilderetningslinjen til CDC anbefaler at nålefrie koblinger ikke skiftes systematisk oftere enn etter 72 timers bruk ved infusjon av klare væsker, eller når infusjonssettet skiftes. Infeksjonsforekomsten reduseres ikke ytterligere ved hyppigere skifte (5). I oppdaterte retningslinjer er anbefalingen om skifte av nålefrie koblinger utvidet til 96 timer, eller når infusjonssettet skiftes. Det vektlegges at ved å skifte oftere kan en øke risikoen for kateterassosiert blodbaneinfeksjon (10).

Referanser

 1. Tabak YP, Jarvis WR, Sun X, Crosby CT, Johannes RS. Meta-analysis on central line-associated bloodstream infections associated with a needleless intravenous connector with a new engineering design. Am J Infect Control 2014;42(12):1278-84.
 2. Curran E. Needleless connectors: the vascular access catheter's microbial gatekeeper. J Infect Prev 2016;17(5):234-40.
 3. Ling ML, Apisarnthanarak A, Jaggi N, Harrington G, Morikane K, Thu le TA, et al. APSIC guide for prevention of Central Line Associated Bloodstream Infections (CLABSI). Antimicrob Resist Infect Control 2016;5:16.
 4. Moureau NL, Flynn J. Disinfection of Needleless Connector Hubs: Clinical Evidence Systematic Review. Nurs Res Pract 2015;2015:796762.
 5. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter -Related Infections. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention,; 2011. Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bsi-guidelines-2011.pdf
 6. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Healthcare-associated infections: prevention and control in Primary and Community Care. London: NICE; 2012. Clinical guideline [CG139]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/cg139
 7. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al. epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection 2014;86, Supplement 1:S1-S70.
 8. Slater K, Fullerton F, Cooke M, Snell S, Rickard CM. Needleless connector drying time-how long does it take? Am J Infect Control 2018;46(9):1080-1.
 9. Aseptic Non Touch Technique ANTT. The ANTT Cilinical Practice Framework for all invasive Clinical Procedures from Surgery to Community care. London og Adelaide: The assosiation for Safe Aseptic Practice (The-ASAP); 2015. Tilgjengelig fra: http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/WHAIPDocs.nsf/61c1e930f9121fd080256f2a004937ed/e4528983f2eddd3a80257f10003dd2f3/$FILE/ANTT%20Framework%20v4.0.pdf
 10. Infusion Nurses Society. Infusion Nursing Standards of Practice. J Infus Nurs 2011;34(1S).
 11. Ramirez C, Lee. A. M., Welch K. Central Venous Catheter Protective Connector Caps Reduce Intraluminal Catheter-Related Infection. JAVA 2012;17(4):210-3.
 12. Merrill KC, Sumner S, Linford L, Taylor C, Macintosh C. Impact of universal disinfectant cap implementation on central line-associated bloodstream infections. Am J Infect Control 2014;42(12):1274-7.
 13. Lee J. Disinfection Cap Makes Critical Difference in Central Line Bundle for Reducing CLABSIs. Am J Infect Control 2011;39(5):E64.
 14. Breimer L, Geijer H, Berggren L. Desinfektion av injektionsportar – 15 sekunders skrubbning rimligt - En systematisk översikt kring optimal tidsåtgång. Lakartidningen 2018;115:E6AL.
 15. American Society of Anesthesiologists, Task Force on Central Venous Access,. Practice guidelines for central venous access. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2012. NGC-8999.

Historikk

08.09.2022: Endret innhold i første anbefaling, første setning: Fra "Desinfiser den nålefrie koblingen grundig med klorheksidinsprit 5 mg/ml før bruk" til "Desinfiser den nålefrie koblingen grundig før bruk, hovedsakelig brukes ≥70% alkohol, men det kan også brukes klorheksidinsprit 5 mg/ml".

01.09.2022: Endret innhold i første avsnitt, første setning: Fra "Nålefrie koblinger er... lukkede koblinger som festes til enden av sentralvenøse katetre", til "Nålefrie koblinger er... lukkede koblinger som festes til enden av et intravaskulært kateter".

01.09.2022: Endring i første anbefaling, andre setning; fra ..."isopropylalkohol..." til ..alkohol..".

31.08.2022: Endret innhold i første anbefaling, andre setning; Fra "Alternativt kan det brukes desinfeksjonshetter inneholdende klorheksidin.." til "Alternativt kan det brukes desinfeksjonshetter inneholdende ≥70% isopropylalkohol .."

18.03.2022: Endret ordlyd i første anbefaling for bedre tydeliggjøring av innhold: Fra "i tillegg kan det... " til "alternativt kan det brukes desinfeksjonshetter inneholdende...".

18.03.2022: Endret ordlyd i tredje avsnitt etter anbefalinger: Bedre tydeliggjøring av innhold om negativt trykk og tilbakestrøm av blod og væske.