Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Blodprøvetaking fra sentralvenøse katetre og veneporter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Blodprøvetaking fra sentralvenøse katetre og veneporter

Blodprøvetaking fra sentralvenøse katetre og veneporter

Unngå eller begrens blodprøvetaking fra sentralvenøse katetre og veneport. Blodkulturer anbefales ikke tatt via sentralvenøst kateter eller veneport.

Unngå eller begrens blodprøvetaking fra sentralvenøse katetre og veneport. Blodkulturer anbefales ikke tatt via sentralvenøst kateter eller veneport.


  • Unngå eller begrens blodprøvetaking fra sentralvenøse katetre og veneport. 1B
  • Blodkulturer anbefales ikke tatt via sentralvenøst kateter eller veneport. 1B

Blodprøvetaking via intravaskulære katetre bør unngås (1,2,3,4). Ingen av kilderetningslinjene har anbefalinger relatert til blodprøvetaking via intravaskulære katetre. CDC og epic3 forholder seg riktignok til at blodprøver tas via intravaskulære katetre, som er en praksis som vanskelig kan unngås i enkelte situasjoner (5). Må man ta blodprøver via et intravaskulært kateter, skal dette utføres aseptisk, hvilket innebærer at porten desinfiseres etter angitte anbefalinger og steril sprøyte eller lukket system anvendes. Etter blodprøvetaking skylles kateteret med natriumklorid-løsning 9 mg/ml, før det ev. (avhengig av katetertype) lukkes med antikoagulerende middel og ny steril propp settes på (6).

Kilderetningslinjen epic3 oppgir i tabell 3 hvilke katetre som kan brukes for å trekke ut blod til prøvetakning (2). Det er perifere arterielle katetre, ikke-tunnelerte, tunnelerte og perifert innlagte sentralvenøse katetre (PICC-line) (2). Perifere venekatetre er ikke egnet for blodprøvetaking. Blodprøvetaking via "PICC-line" eller "midline–katetre" frarådes fordi disse er mer utsatt for trombose-dannelse (3). Ved blodkulturer er det avgjørende å redusere potensiell forurensning av prøvene, slik at en ev. behandling blir direkte rettet mot aktuell bakterie. En bør derfor unngå  å ta blodkulturer via intravaskulære katetre, da porter/kraner ofte er kolonisert med hudflora som øker sannsynligheten for en falsk positiv blodkultur (7). Hvis det likevel må tas blodkulturer fra et intravaskulært kateter, anbefales det å ta blodkulturprøve fra en perifer vene i tillegg hvis mulig.

Referanser

  1. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter -Related Infections. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention,; 2011. Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bsi-guidelines-2011.pdf
  2. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al. epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection 2014;86, Supplement 1:S1-S70.
  3. Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren. 1.3. utg. København: Statens Serum Institut; 2018. Tilgjengelig fra: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da
  4. Assosiation for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC). Guide to Preventing Central Line-assosiated Bloodstream Infections. Washington: APIC; 2015. Tilgjengelig fra: https://apic.org/Resources/Topic-specific-infection-prevention/Central-line-associated-bloodstream-infections
  5. Infusion Nurses Society. Infusion Nursing Standards of Practice. J Infus Nurs 2011;34(1S).
  6. Central Enhet for Infeksjonshygiejne. Nationale infeksjonshygiejniske retningslinjer for brug af intravaskulære katetre. 2.1. utg. København: Statens serum institut; 2016. Tilgjengelig fra: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-iv-katetre.pdf?la=da
  7. Doern GV. Detection of bacteremia: Blood cultures and other diagnostic tests. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. [oppdatert 3. juni 2020; lest 10. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/detection-of-bacteremia-blood-cultures-and-other-diagnostic-tests