Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Vaksinasjonsveilederen

Om vaksinasjonsveilederen

Vaksinasjonsveilederen (vaksinasjonsboka) er delt inn i to hoveddeler, en generell del om vaksinasjon og en del om de enkelte vaksinene.

Vaksineboka er ment for helsepersonell, og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet. 

Vaksinasjonsboka fra 2007 trykt utgave, er utdatert. Ny trykt utgave av Vaksinasjonsboka ble tilgjengelig i 2014. Nettutgaven er under jevnlig oppdatering. Oppdateringer skjer fortløpende ved behov, og den nettbaserte veilederen vil kunne variere fra siste trykte versjon av boken.

Vaksinasjon
Den generelle delen dekker en større del av vaksinefaget. Den begynner med basiskunnskap om vaksiner og grunnbetingelser for å drive vaksinasjonsvirksomhet, og gjennomgang av indikasjoner, kontraindikasjoner, vaksinasjonsrutiner og uønskede hendelser etter vaksinasjon. Deretter gjennomgås ulike aspekter ved barnevaksinasjonsprogram i Norge og ellers i verden.

De følgende kapitlene omhandler menneskene som skal vaksineres og tar for seg ulike faser av livet, sykdommer og tilstander det må tas hensyn til ved vaksinasjon, og forhold som øker indikasjonen for visse vaksiner.

Den generelle delen avsluttes med forslag til tiltak når noe er gjort feil.

Vaksiner mot de enkelte sykdommene
Den spesielle delen omfatter de vaksinene som er tilgjengelige i Norge. Vaksinene presenteres i alfabetisk rekkefølge etter sykdommene det vaksineres mot. Boka har omtale av vaksinetyper, ikke spesifikke vaksineprodukter. Bare i enkelte tilfeller nevnes vaksinens navn.

For mer detaljerte opplysninger om vaksinene henvises det til Felleskatalogen og til de oppdaterte preparatomtalene (SPC) på Legemiddelverkets nettsted. For enkelte vaksiner uten markedsføringstillatelse i Norge, henvises det til preparatomtaler på andre internettsteder.

Skjemaer
Skjemaer som det er greit å ha tilgjengelig.