Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bestilling og utsending av vaksiner, immunglobuliner og sera»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bestilling og utsending av vaksiner, immunglobuliner og sera

Bestilling og utsending av vaksiner, immunglobuliner og sera

Beskrivelse av hvordan du bestiller ulike vaksiner, og hvordan FHI distribuerer vaksinene.

Beskrivelse av hvordan du bestiller ulike vaksiner, og hvordan FHI distribuerer vaksinene.


Innhold på denne siden

Generelt om vaksinebestilling 

Folkehelseinstituttet har ansvar for å sikre nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap i Norge [1]. Instituttet har tillatelse fra Statens legemiddelverk til å drive grossistvirksomhet med vaksiner, immunglobuliner og sera, og til å distribuere preparatene direkte til profesjonell sluttbruker. Instituttet leverer til helsestasjoner, legekontor, sykehus, apotek og grossister. På Folkehelseinstituttets nettside Preparater og priser finnes liste over tilgjengelige preparater. Vaksiner, immunglobuliner og sera er reseptpliktige legemidler og skal som hovedregel rekvireres av lege. Helsesykepleiere kan rekvirere vaksiner til standard barnevaksinasjonsprogram [2]. Apotek bør fortrinnsvis bestille vaksiner fra fullsortimentsgrossist. 

Ved medisinsk hast/øyeblikkelig hjelp kan telefon (21 07 70 00) benyttes for rådgiving, vurdering av indikasjon og bestilling. Øvrige vaksinebestillinger skal sendes skriftlig:

 • Bestill helst via internett på vaksinebestilling.fhi.no  
 • Alternativt kan post benyttes: Folkehelseinstituttet, Område for smittevern, miljø og helse, Avdeling for vaksine, Pb 222-Skøyen, 0213 Oslo. Benytt gjerne bestillingsskjema: Bestillingsskjema for vaksiner, immunglobuliner og sera. Merk konvolutten "Vaksinebestilling”.
 • Bestilling av preparater på blå resepter kan ikke sendes elektronisk (e-resept) eller via nettbutikk, og kan derfor sendes på faks 21077012. Folkehelseinstituttet tar ikke imot andre vaksinebestillinger på faks. 
 • Folkehelseinstituttet tar ikke imot vaksinebestilling e-post.

Leveringstid varierer avhengig av sesong og pågang. Bestill gjerne vaksiner senest 2 uker før planlagt vaksinasjon. Medisinske hastesaker blir prioritert, og preparatene sendes umiddelbart. 

Folkehelseinstituttet garanterer 90 dagers holdbarhet ved utsending, og fraråder å rekvirere vaksiner for mer enn 3 måneders forbruk. Slik unngår man også store tap ved for eksempel kjøleskapssvikt. 

Det er et ekspedisjonsgebyr (200 kr) på alle bestillinger unntatt blåresepter og bestillinger fra apotek og grossister.  

Utsending av vaksiner

Normalt leverer vi med kjølebil til postnummer 7980 og lavere. Legemidlene pakkes i pappeske. I perioden 1. september - 1. mai følger det med en frostindikator.

Til resten av landet benytter vi som regel Posten/Bring. Legemidlene pakkes i isolerende spesialeske, og det følger med temperaturindikator hele året.

Veiledning for kontroll av frostindikator og temperaturindikator (pdf)

Ved hovedutsending av sesonginfluensavaksine benyttes kjølebil til en større del av landet.

Kunder i Trøndelag, Ålesund/Molde, Kristiansand, Stavanger, Sogn/Sunnfjord og Bergen vil normalt motta vaksiner hver 2. uke:

 • Oddetallsuker:
  • Tirsdag/onsdag: Trøndelag
  • Torsdag/fredag: Ålesund/Molde
 • Partallsuker
  • Tirsdag/onsdag: Kristiansand, Stavanger
  • Torsdag/fredag: Sogn/Sunnfjord, Bergen

Vaksinene hentes i Oslo på mandager og onsdager og utlevering starter neste dag. Avhengig av antall ordre og avstander vil utlevering kunne skje over 2 dager, dvs. på tirsdag + evt. onsdag og på torsdag + evt. fredag. Levering vil skje i tidsrommet 09 – 15 (apotek til kl. 17).

Bestillingene må være Folkehelseinstituttet i hende innen fredag kl. 12 (levering påfølgende tirsdag/onsdag) og innen tirsdag kl. 12 (levering påfølgende torsdag/fredag). I uker uten transport til aktuelt område vil eventuelle hasteleveranser (medisinsk hast/øyeblikkelig hjelp) bli sendt med Posten/Bring så raskt som mulig. Andre leveranser vil bli sendt med kjølebil i henhold til oppsett over. 

Bestilling av preparater til øyeblikkelig hjelp / posteksponeringsprofylakse 

Posteksponeringsprofylakse må gis innen kort tid etter mulig smitte. Utlevering av vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera til øyeblikkelig hjelp er mulig alle dager, døgnet rundt. Folkehelseinstituttet har beredskapslager av aktuelle preparater på Vitusapotek Jernbanetorget for utlevering utenom instituttets åpningstid. Folkehelseinstituttet har kontinuerlig lege på vakt for rådgivning og vurdering av indikasjon.  

Bestilling av vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera til posteksponeringsprofylakse kan gjøres over telefon. Folkehelseinstituttets åpningstid er: 

 • 15. mai - 14. september: mandag – fredag kl. 8–15.00 
 • 15. september - 14. mai: mandag – fredag kl. 8–15.45 

I åpningstiden kan Folkehelseinstituttet kontaktes (tlf. 21 07 70 00). Si at det gjelder øyeblikkelig hjelp og posteksponeringsprofylakse. Be om å få snakke med lege ved Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer eller farmasøyt ved vaksineforsyningen. Utenom Folkehelseinstituttets åpningstid kontaktes Vitusapotek Jernbanetorget (tlf. 23 35 81 00). Apoteket er døgnåpent.  Bestilling fra Vitusapotek Jernbanetorget skal kun skje ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom Folkehelseinstituttets åpningstider. Alle henvendelser skal skje per telefon til apoteket. Apoteket kan ved behov etablere kontakt med Folkehelseinstituttets vakthavende lege (Smittevernvakta) for vurdering av indikasjon og dosering.  

Smittesituasjoner som må behandles umiddelbart 

Det som i praksis ikke kan vente over en helg, kanskje ikke engang til neste dag, gjelder etablert sykdom (botulisme, difteri, evt. andre) og eksponering for:

 • varicella hos immunsupprimert ikke-immun person eller nyfødt barn av ikke-immun mor 
 • rabies
 • hepatitt B hos ikke-immun person 

Det kan også være knapp tid i andre smittesituasjoner, f. eks. for nærkontakter av hepatitt A-pasienter, spedbarn eksponert for meslinger, sårskade hos person som ikke er vaksinert mot stivkrampe.  

De fleste vaksiner og immunglobuliner som er aktuelle til posteksponeringsprofylakse dekkes av Folketrygden på blå resept [5;6]. Les mer om indikasjonsgrupper og hvilke vaksiner, immunglobuliner og sera som dekkes av Folketrygden (blå resept) i kapittel under om Bestilling av vaksiner, immunglobuliner og sera/antitoksiner på blå resept. 

Bestilling av vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet 

Vaksiner som inngår i det norske barnevaksinasjonsprogrammet er gratis for alle barn som oppholder seg i Norge [3]. Kostnadene dekkes over statsbudsjettet.  

Helsesykepleier eller lege bestiller vaksinene fra Folkehelseinstituttet. Vaksinene bør bestilles via nettbutikk. Ved eventuell bestilling via post, bruk Bestillingsskjema for vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet (Folkehelseinstituttet) 

Bestilling av influensavaksine 

Det norske vaksinasjonsprogrammet omfatter vaksine mot influensa  [3]. 

Kommunene har ansvar for å sørge for et årlig tilbud om influensavaksine til personer i de anbefalte målgruppene. For oversikt over målgruppene, se kapittel om influensavaksine i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).    

Smittevernansvarlig lege i kommune/bydel bestiller influensavaksine til personer i de anbefalte målgruppene fra Folkehelseinstituttet på vårparten. Sykehusene bestiller vaksine til inneliggende pasienter, og kan samtidig bestille vaksine til helsepersonell. Hver kommune og hvert sykehus kan legge inn én forhåndsbestilling, og alle bestilte vaksinedoser sendes samlet til én leveringsadresse. Vaksine blir vanligvis sendt ut i perioden september-november. Ved behov for ytterligere doser underveis i influensasesongen er det mulig å etterbestille vaksine så langt beholdningen rekker. 

Influensavaksine til personer utenom de anbefalte gruppene kan kjøpes fra apotek eller bestilles fra Folkehelseinstituttet. Fra og med sesongen 2020/2021 kan vaksine til personer utenom de anbefalte gruppene også forhåndsbestilles.

Influensavaksine bør bestilles via nettbutikk. Ved eventuell bestilling via post, bruk Bestillingsskjema for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet  (Folkehelseinstituttet) og påfør om det er til anbefalte målgrupper eller ikke.

Bestilling av MMR-vaksine til voksne

WHO har som mål å eliminere meslinger og rubella i Europa. Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) er gratis til alle som trenger den. Kostnadene dekkes over statsbudsjettet.  

Lege bestiller vaksinen fra Folkehelseinstituttet. Vaksinen bør bestilles via nettbutikk. Ved eventuell bestilling via post, bruk Bestillingsskjema for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet  (Folkehelseinstituttet)

Bestilling av vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera på blå resept

Vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera til forebygging eller behandling av en rekke (allmennfarlige) smittsomme sykdommer dekkes av Folketrygden på visse indikasjoner, og er gratis for pasienten [5;6]. Preparatene rekvireres av lege på blå resept direkte fra Folkehelseinstituttet med henvisning til §4. Folkehelseinstituttet er pålagt å kontrollere at betingelsene for gratis utlevering er oppfylt. Det er derfor viktig at indikasjon påføres resepten. 

Følgende opplysninger skal med på resepten: 

 • Pasientopplysninger (navn, personnummer, hjemkommune) 
 • Preparat, dosestørrelse, antall doser 
 • Indikasjon eller indikasjonsgruppe (som angitt i tabellen under)  
 • Leveringsadresse 

Folkehelseinstituttet har ikke mulighet til å motta blåresepter elektronisk (e-resept). Preparater på blå resept kan heller ikke bestilles via nettbutikk, men må bestilles per faks 21077012, post (Folkehelseinstituttet, Område for smittevern, miljø og helse, Avdeling for vaksine, Pb 222-Skøyen, 0213 Oslo) eller eventuelt telefon (medisinsk hast/øyeblikkelig hjelp).  

Folketrygden yter stønad til vaksiner, immunglobuliner og sera til forebygging og behandling av smittsomme sykdommer [5;6].

Tabell 1: Oversikt over vaksiner, immunglobuliner og sera tilgjengelig på blå resept

Sykdom 

Preparater 

Indikasjon  

Botulisme 

Botulisme antitoksin 

 • Til posteksponeringsprofylakse (P) 

Difteri  

Difterivaksine eller difteri-stivkrampe-vaksine 

 • Til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge (F)  
 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Difteri antitoksin 

 • Til posteksponeringsprofylakse (P) 

Haemophilus influenza type B 

Haemophilus influenza type B-vaksine 

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S)

Hepatitt A 

  

Hepatitt A vaksine 

Til pre- og posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet

Særlig smitteutsatte personer  (B) 

 • Stoffmisbrukere 

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt A eller dens konsekvenser (D) 

 • Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter 
 •  Pasienter som har kronisk leversykdom 

Særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge (F) 

 • Posteksponeringsprofylakse (P) 
 • Personer i aldersgruppen 1- 40 år som har blitt utsatt for hepatitt A smitte i løpet av de siste 7 dager kan få vaksine på blå resept som et alternativ til immunglobulin. 

Humant normalt immunglobulin 

 • Til posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet (P) 

Hepatitt B 

  

Hepatitt B-vaksine 

Til pre- og posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet

Personer med langvarig omgang med kjente kroniske smittebærere (A) 

 • Nyfødte barn av kroniske smittebærere 
 • Medlemmer av samme husstand som kroniske smittebærere
 • Seksualpartnere til kroniske smittebærere 
 • Barn i familiedaghjem eller barnehageavdeling med kroniske smittebærere under 3 år 
 • Beboere i samme bofellesskap som psykisk utviklingshemmede kroniske smittebærere 

Andre smitteutsatte personer (B) 

 • Stoffmisbrukere 
 • Menn som har sex med menn 
 • Prostituerte 

Personer med utenlandsk bakgrunn (C) 

 • Personer under 25 år med foreldre som er født i land utenfor lavendemisk område 

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt B eller dens konsekvenser (D) 

 • Pasienter som har kronisk nyresvikt 
 • Pasienter som har kronisk leversykdom 
 • Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter 
 • Personer med Downs syndrom 

Personer som utsettes for smittefare under utdanning i Norge (E) 

 • Studenter i medisin, operasjonssykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, odontologi, tannpleie og bioingeniørfag 

Posteksponeringsprofylakse (P) 

Hepatitt B immunglobulin 

 • Til posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet (P) 

Hepatitt A, 

hepatitt B 

Kombinasjonsvaksine mot hepatitt A+B 

Til preeksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av departementet

Særlig smitteutsatte personer (B) 

 • Stoffmisbrukere 

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt A og B eller dens konsekvenser (D) 

 • Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter 
 • Pasienter som har kronisk leversykdom 

Kikhoste 

Kikhostevaksine 

 • Til uvaksinerte eller delvis vaksinerte nærkontakter under 2 år av person med kikhoste. 

Kusma 

MMR-vaksine 

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Meningokokk-sykdom 

Meningokokkvaksine 

 • Til personer med nedsatt eller manglende miltfunksjon (M) 
 • Til personer med alvorlig medfødt eller ervervet komplementdefekt (K) 
 • Til nærkontakter av personer med meningokokk A-, B-, C-, W- eller Y-sykdom (N) 

Meslinger 

MMR-vaksine 

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Pneumokokk-sykdom 

Pneumokokkvaksine 

 • Til personer med hiv-infeksjon (H) 
 • Til personer uten miltfunksjon (M) 
 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Poliomyelitt 

Poliovaksine 

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Rabies 

Rabiesvaksine 

 • Til posteksponeringsprofylakse (P) 

Rabies immunglobulin 

Røde hunder 

MMR-vaksine 

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Stivkrampe 

Tetanus-vaksine 

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 

Tuberkulose 

BCG-vaksine 

 • Etter forskrift om tuberkulosekontroll 

Varicella 

Varicella-vaksine 

 • Til personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon (S) 
 • Til personer med immunsvikt (I) 

Varicella immunglobulin 

 • Til personer med immunsvikt (I) 

Bestilling av vaksine som skal betales av mottaker 

Det er kun vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet og vaksiner som omfattes av blåreseptordningen som er gratis for sluttbruker. Andre vaksiner må man betale for. Lege kan rekvirere preparatene fra Folkehelseinstituttet eller fra apotek. Folkehelseinstituttet sender preparater og faktura til rekvirent. 

Preparatene bør bestilles via nettbutikk. Ved eventuell bestilling via post, bruk Bestillingsskjema for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet  (Folkehelseinstituttet)  

Bestilling av preparater uten markedsføringstillatelse 

Enkelte vaksiner, immunglobuliner og sera uten markedsføringstillatelse er tilgjengelige i Norge. Oversikt over tilgjengelige preparater, med angivelse av hvilke som ikke har markedsføringstillatelse er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettside om Preparater og priser.

Preparater uten markedsføringstillatelse må rekvireres på godkjenningsfritak [7]. Lege må fylle ut skjemaet "Søknad om godkjenningsfritak for legemiddel til mennesker". Skjemaet med veiledning er tilgjengelig på Statens legemiddelverks nettside om Godkjenningsfritak for legemidler til mennesker.

Ved bestilling av preparat uten markedsføringstillatelse skal utfylt søknad om godkjenningsfritak eller kopi av tidligere godkjent søknad vedlegges. Ved bestilling på nett lastes søknaden opp i kassen. Hvis preparatet står på Statens legemiddelverks positivliste kan lege søke om godkjenningsfritak til navngitt pasient (bestemt mengde) eller til sykehusavdeling / praksis (bestemt mengde eller ett års forbruk).  

Vaksinebestilling og søknad om godkjenningsfritak sendes til Folkehelseinstituttet eller apotek, som ekspederer og godkjenner søknaden dersom preparatet står på Legemiddelverkets positivliste. Originalsøknaden blir videresendt til Legemiddelverket. Gjelder søknaden ett års forbruk, returneres kopi av godkjent søknad til rekvirent, som skal oppbevare kopi ut gyldighetsperioden og legge den ved seinere bestillinger på aktuelt preparat. 

Hvis preparatet ikke står på positivlista (meslingvaksine Rouvax) må lege søke om godkjenningsfritak til den enkelte pasient. Søknaden må sendes til Statens legemiddelverk og godkjennes der før vaksinen kan bestilles fra Folkehelseinstituttet. Godkjent søknad fra Statens legemiddelverk må følge med bestillingen til Folkehelseinstituttet. 

Holdbarhet  

Vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera har forholdsvis kort holdbarhet, som regel ikke mer enn 2-3 år. Det kan i tillegg ta lang tid fra preparatene blir produsert til Folkehelseinstituttet får dem til lager. Folkehelseinstituttet garanterer 90 dagers holdbarhet, og det frarådes derfor å bestille vaksiner for mer enn 3 måneders forbruk.

Referanser

 1. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (LOV-1994-08-05 nr. 55). Helse- og omsorgsdepartementet, 2004.
 2. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, FOR 1998-04-27 nr 455,  Helse- og omsorgsdepartementet, (1998)
 3. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, FOR 2009-10-02 nr 1229, FOR 2009-10-02 nr 1229, Helse- og omsorgsdepartementet, (2009).
 4. Forskrift om tuberkulosekontroll, FOR 2009-02-13 nr 205, FOR 2009-02-13 nr 205, Helse- og omsorgsdepartementet, (2012).
 5. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften), FOR 2007-06-28 nr 814, FOR 2007-06-28 nr 814, Helse- og omsorgsdepartementet, (2007).
 6. Helse- og omsorgsdepartementet. Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av Folketrygden, rundskriv I-2/2011. http://www.regjeringen.no/ 2011 June 6 [cited 2012 Jul 16];(I-2/2011)
 7. Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (FOR-1999-12-22 nr. 1559),  Helse- og omsorgsdepartementet, (2009).
 8. Nøkleby H, Blystad H. Gulfeber - nye regler for godkjenning av vaksinatør. MSIS-rapport 2000 Nov 21;28/46(46).
 9. Gulfebervaksinatør. Godkjenning til kommunelegekontorene ved smittevernansvarlig kommunelege. Rundskriv IK-12/2000. Statens helsetilsyn, 2000.   
 10. World Health Organization. International Health Regulations (2005). www who int 2005 [cited 2012 Jul 16] 

Historikk

 • 8.2.2021: Lagt til lenke til veiledning for kontroll av frostindikator og temperaturindikator
 • 24.6.2019: Fjernet tekst om bestilling av HPV-vaksine til unge kvinner da tilbudet opphører 1.7.2019.
 • 4.4.2019: Lagt til et underkapittel om bestilling av MMR-vaksine til voksne
 • 06.03.2019: Underkapittel om egne utleveringsbestemmelser for gulfebervaksine er fjernet, gjeldende fra 1.mars 2019.