Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvor tidlig kan vaksiner gis?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvor tidlig kan vaksiner gis?

Hvor tidlig kan vaksiner gis - veileder for helsepersonell

Om nedre aldersgrenser for ulike vaksiner og begrunnelsen for disse.

Om nedre aldersgrenser for ulike vaksiner og begrunnelsen for disse.


Innhold på denne siden

Hvorfor nedre aldersgrenser på vaksiner?

Ved fødselen har fullbårne barn med seg en god del antistoffer som er overført fra moren. Det gir en viss beskyttelse mot infeksjoner de første levemånedene. De ulike antistoffene brytes ned med noe ulik hastighet. Om antistoffer overført fra mor er til stede, kan barnets egen respons på vaksiner hemmes.

Noen vaksiner er uvirksomme hvis de gis for tidlig i livet, og noen kan i tillegg gi varig nedsatt immunrespons ved gjentatt vaksinasjon eller infeksjon senere i livet (eksempel er pneumokokkpolysakkaridvaksiner).

Enkelte vaksiner gir økt risiko for komplikasjoner hos barn under en viss alder (eksempel er gulfebervaksine).

Effekt og sikkerhet hos de yngste barna er ikke undersøkt for alle vaksiner. For enkelte vaksiner trengs flere doser hvis vaksinasjon begynner i tidlig spedbarnsalder enn ved vaksinasjon senere (eksempler er Hib- og pneumokokkonjugatvaksiner).

De eneste vaksinene som anbefales i nyfødtperioden er BCG, hepatitt B- og poliovaksine [1].

Firedoseprogram

Første dose DTP-IPV-Hib-vaksine kan gis så tidlig som ved alder 6 uker, men da blir antistoffresponsen lav og beskyttelsen etter første dose kortvarig. Vaksinasjonsstart før barnet er 8 uker forutsetter derfor kort intervall (men minst 4 uker) mellom de tre første dosene DTP-IPV-Hib-vaksine, og en fjerde dose som boosterdose. Fjerde dose gis vanligvis ett års tid eller mer etter tredje dose. Et slikt firedoseprogram gir langvarig beskyttelse tilsvarende det vanlige norske programmet med vaksinasjon ved 3-, 5- og 12-månedersalder. De vaksinene som vanligvis gis ved 3-månedersalder, er fullt tellende i norsk program hvis første  dose gis så tidlig som ved alder 8 uker og de anbefalte minimumsintervallene mellom dosene overholdes.

Også hvis intervallet mellom første og andre dose er under 8 uker, anbefales det å gå over til firedoseprogram (3 doser med minst 4 ukers intervall og fjerde dose 1-3 år etter tredje dose) for å få best mulig beskyttelse i første leveår.

Laveste anbefalte alder for visse vaksiner

Tabell 1: Laveste anbefalte alder for visse vaksiner

Vaksinetype

Laveste anbefalte alder

BCG

1. levedøgn (BCG-vaksine før 6 ukers alder skal kun gis på spesiell indikasjon og etter at svar på SCID-test er innhentet*)

Hepatitt B

1. levedøgn

Polio (OPV og IPV)

6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose senere)

8 uker i vanlig norsk program

Ikke-tellende dose kan gis 1. levedøgn.

Difteri-stivkrampe-kikhoste

6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter minst ett år)

8 uker i vanlig norsk program

Haemophilus influenzae type b

6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter ettårsalder)

8 uker i vanlig norsk program (antall doser avhenger av barnets alder)

Pneumokokk konjugat

6 uker (antall doser avhenger av barnets alder)

8 uker i vanlig norsk program

Rotavirus

6 uker

Meningokokk C konjugat

8 uker (antall doser avhenger av barnets alder)

Mesling-kusma-rubella (MMR)

9 måneder (bør gjentas ved alder 15 måneder)

Varicella

9 måneder

Influensa

6 måneder

Gulfeber

9 måneder

Hepatitt A

1 år

Meningokokk ACWY konjugat

6 uker (Nimenrix)

Skogflåttencefalitt

1 år

Rabies

Ingen nedre aldersgrense

Kolera

2 år

Pneumokokk polysakkarid 23-valent

2 år

Tyfoid polysakkarid

2 år

Tyfoid levende oral

5 år

*BCG-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet skal ikke gis tidligere enn ved 6-ukersalder. Tidspunktet er satt for å unngå å vaksinere barn med alvorlig kombinert immunsvikt (SCID). Fra 2018 testes alle nyfødte for denne sykdommen gjennom  nyfødtscreeningen og helsestasjonene skal ha blitt varslet om barn med positiv diagnose før alder 6 uker. Dersom barnet har medisinsk behov for tidligere vaksinasjon, for eksempel BCG-vaksine på grunn av reise til land med særlig høy forekomst av tuberkulose, må svaret på test for SCID innhentes først.

Referanser

  1. Halsey N, Galazka A. The efficacy of DPT and oral poliomyelitis immunization schedules initiated from birth to 12 weeks of age. Bull World Health Organ 1985;63(6):1151-69.

Historikk

  • 27.09.2017: Vaksine mot meningokokk ACWY-konjugatvaksine kan gis fra seks uker alder.