Hopp til innhold

Vaksinasjon ved nevrologisk sykdom/tilstand

Publisert

Om vurderinger knyttet til vaksinasjon av personer med nevrologisk sykdom/tilstand.

Om vurderinger knyttet til vaksinasjon av personer med nevrologisk sykdom/tilstand.


Nevrologisk sykdom som ikke er ferdig utredet

Nevrologisk sykdom i seg selv utgjør ikke kontraindikasjon mot vaksiner det måtte være behov for. Ved ikke ferdig utredet, ustabil eller mulig progredierende nevrologisk sykdom kan det imidlertid ofte være hensiktsmessig å utsette vaksinasjon til tilstanden er bedre kartlagt. Dette er først og fremst fordi det kan være vanskelig å vurdere om eventuelle nye symptomer som opptrer i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon skyldes den nevrologiske tilstanden eller vaksinen. Det er helsestasjonslegen som har ansvar for å vurdere om barnevaksiner skal gis etter vanlig program eller utsettes. For andre vaksiner er det pasientens behandlende lege som har dette ansvaret. Det er sjeldent aktuelt å utelate en vaksine eller vaksinekomponent som inngår i det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden