Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon ved blødersykdom (hemofili)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinasjon ved blødersykdom (hemofili)

Vaksinasjon ved blødersykdom (hemofili)

Om hvordan vaksiner til personer med blødersykdom bør gis og om anbefalte vaksiner til denne pasientgruppen.

Om hvordan vaksiner til personer med blødersykdom bør gis og om anbefalte vaksiner til denne pasientgruppen.


Innhold på denne siden

Intramuskulære injeksjoner  til personer med blødersykdom

For personer med blødersykdommer har det tidligere vært anbefalt å gi vaksiner subkutant i stedet for intramuskulært, for å redusere faren for intramuskulær blødning. Rådene internasjonalt er imidlertid endret, fordi behandlingen for blødersykdommen har blitt svært forbedret de siste årene, og fordi vaksiner gitt intramuskulært gir mindre lokalreaksjoner og kan også gi bedre  vaksineeffekt. Alle pasienter med blødersykdom skal følge råd fra behandlende lege.

  • For pasienter med alvorlig blødersykdom som får behandling med faktor/profylakse: Som hovedregel kan vaksiner gis intramuskulært dersom pasienten tidligere samme dag har fått behandling med faktor/profylakse.
  • For pasienter med blødersykdom som ikke får behandling med faktor/profylakse:
    • Små barn med alvorlig blødersykdom men som ikke har fått etablert et fast forebyggende regime, kan evt. få en liten dose faktorkonsentrat på sykehus i forkant av vaksinasjon. Hvis det er vanskelig pga. praktiske (geografiske) forhold, kan det i enkelte tilfeller være best å sette vaksinen subkutant etter avtale med behandlende lege.
    • For andre pasienter med blødersykdom som ikke får profylakse (oftest mildere blødersykdommer), anbefales god kompresjon etter vaksinasjon som angitt nedenfor.

For vaksiner som ikke har ferdig påsatte spisser, bør det fortrinnsvis brukes nål som er 23 gauge eller tynnere ved intramuskulære injeksjoner til denne gruppen. Samtidig må man sikre at nålene er tilstrekkelig lange for intramuskulær injeksjon. Injeksjonsstedet bør komprimeres i 5-10 minutter etter injeksjon. Pasienten/foresatte til barn med blødersykdom bør gjøres oppmerksom på at det er en liten risiko for hematomutvikling på injeksjonsstedet, og kontakte lege i etterkant hvis det er mistanke om blødning. De må også få god informasjon om vanlige lokalreaksjoner.

For koronavaksine er det egne anbefalinger, se kapittelet om koronavaksine:

Hvis hepatittvaksiner eller rabiesvaksine, som kan ha dårlig effekt ved subkutan administrasjon likevel er gitt subkutant, anbefales antistoffundersøkelse minst 4 uker etter fullført vaksinasjon for å vurdere behovet for ekstra vaksinedoser.

Anbefalte vaksiner ved blødersykdom

Vaksinasjon mot hepatitt A og B anbefales til denne pasientgruppen. Hepatitt A-vaksine, hepatitt B-vaksine og hepatitt A+B kombinasjonsvaksine dekkes av Folketrygden til pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter. Vaksinene rekvireres fra Folkehelseinstituttet på blå resept.

Historikk

08.02.2021: Anbefalingene om vaksinering av pasienter med blødersykdom er endret i samråd med fagmiljøet ved Oslo Universitetssykehus. Nytt råd er at disse pasientene som hovedregel kan få vaksiner intramuskulær, der dette generelt er anbefalte administrasjonsmåte. 

15.01.2021: Lagt til henvisning til koronavaksinekapittelet for egne anbefalinger for vaksinasjon av personer med hemofili.