Hopp til innhold

Vaksinasjon ved blødersykdom (hemofili)

Publisert

Om hvordan vaksiner til personer med blødersykdom bør gis og om anbefalte vaksiner til denne pasientgruppen.

Om hvordan vaksiner til personer med blødersykdom bør gis og om anbefalte vaksiner til denne pasientgruppen.


Intramuskulære injeksjoner kan forårsake blødning hos personer med blødersykdom

Som hovedregel bør ikke vaksiner injiseres intramuskulært til denne pasientgruppen, fordi det medfører risiko for store blødninger i muskulatur.

For hepatittvaksiner og rabiesvaksine, som kan ha dårlig effekt ved s.c. injeksjon, anbefales serumantistoffundersøkelse minst 4 uker etter fullført vaksinasjon for å vurdere behovet for ekstra vaksinedoser, dersom vaksinene er gitt s.c.

Anbefalte vaksiner ved blødersykdom

Vaksinasjon mot hepatitt A og B anbefales til denne pasientgruppen. Hepatitt A-vaksine, hepatitt B-vaksine og hepatitt A+B kombinasjonsvaksine dekkes av Folketrygden til pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter. Vaksinene rekvireres fra Folkehelseinstituttet på blå resept.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden