Hopp til innhold

Vaksinasjon og manglende miltfunksjon

Publisert Oppdatert

Pasienter med nedsatt/manglende miltfunksjon har økt sårbarhet for kapselkledde bakterier. De har derfor egne vaksineanbefalinger som oppsummeres i dette kapittelet.

Pasienter med nedsatt/manglende miltfunksjon har økt sårbarhet for kapselkledde bakterier. De har derfor egne vaksineanbefalinger som oppsummeres i dette kapittelet.


Manglende miltfunksjon gir økt sårbarhet for kapselkledde bakterier

Personer som mangler miltfunksjon har betydelig økt risiko for alvorlige invasive infeksjoner med kapselkledde bakterier [1]. Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) forårsaker 50-90 % av disse infeksjonene [1].

Forekomsten av meningokokksykdom hos disse pasientene er vesentlig lavere, under 10 % [2]. Det finnes ingen studier som estimerer nøyaktig risiko for invasiv meningokokksykdom hos denne pasientgruppen.

Sannsynligvis har personer uten miltfunksjon også noe økt risiko for infeksjon med andre kapselkledde bakterier som Haemophilus influenzae type b (Hib), men forekomsten av Hib er for tiden lav i Norge.

Vaksinasjon av pasienter med nedsatt/ manglende miltfunksjon

  • For denne pasientgruppen anbefales vaksinasjon med både 13-valent konjugatvaksine og 23-valent polysakkarid vaksine mot pneumokokker.
  • Folkehelseinstituttet anbefaler, slik som andre vestlige land, at personer uten miltfunksjon vaksineres med både en kombinert konjugatvaksine mot meningokokk A, C, W og Y og en proteinvaksine mot meningokokk B selv om det ikke finnes data som sikkert viser beskyttende effekt av vaksinasjon.
  • På grunn av at forekomsten av Hib for tiden er lav i Norge har Hib-vaksinasjon for denne gruppen lavere prioritet enn vaksinasjon mot pneumokokker og meningokokker.
  • Andre vaksiner, inkludert levende vaksiner, bør tilbys etter vanlig program så langt pasienten ikke har kjente kontraindikasjoner.
  • Pneumokokkvaksine og vaksiner mot meningokokk A, B, C, W og Y dekkes på blå resept for denne pasientgruppen. Hib-vaksine dekkes ikke under blåreseptforskriften.
  • Ved planlagt splenektomi bør vaksinasjonen foregå før operasjon. For anbefalt rekkefølge for vaksinasjon - se figur 1 og 2.
Figur 2 miltkapittelet.png

For mer informasjon om de ulike vaksinene, og for informasjon om revaksinasjon (booster) - se følgende kapitler:

Referanser

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden