Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om vaksinasjon av personer med ulike sykdommer/tilstander»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om vaksinasjon av personer med ulike sykdommer/tilstander

Om vaksinasjon av personer med ulike sykdommer/tilstander

Generelt om vurderinger knyttet til vaksinasjon av personer med akutt eller kronisk sykdom og hvilke spørsmål som bør besvares for å kunne avgjøre om en vaksine skal gis eller ikke til personer med ulike sykdommer eller tilstander.

Generelt om vurderinger knyttet til vaksinasjon av personer med akutt eller kronisk sykdom og hvilke spørsmål som bør besvares for å kunne avgjøre om en vaksine skal gis eller ikke til personer med ulike sykdommer eller tilstander.


Innhold på denne siden

Viktig før vaksinering av personer med ulike sykdommer eller tilstander

Vanligvis inkluderes bare helt friske deltakere i kliniske utprøvinger av vaksiner, derfor er det begrenset kunnskap om vaksinerespons under sykdom. Når det er spørsmål om å gi eller ikke gi en vaksine til en person som ikke er helt frisk, må følgende spørsmål vurderes:

  • Kan vaksinen være skadelig for pasienten nå?
  • Kan vaksinen gi dårligere respons enn ellers?
  • Kan en eventuell vaksinebivirkning representere for stor belastning i tillegg til sykdommen?
  • Har pasienten ekstra stort behov for den beskyttelsen en vaksine kan gi?
  • Kan det være risikabelt å utsette vaksinasjon?
  • Kan sykdomsforløpet føre til at vaksinen kommer i vanry fordi svingninger i sykdomsforløpet mistolkes som vaksinebivirkning?

Vaksinasjon ved  akutt sykdom

Det er vist at banale virusinfeksjoner ikke hemmer effekten av MMR [1;2]. Likevel anbefales det å vanligvis å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom med feber over 38 °C. Men feber er ikke noen absolutt kontraindikasjon mot vaksinasjon.

Vaksinasjon ved kronisk sykdom

Vanligvis er ikke en kronisk sykdom eller tilstand i seg selv grunn til å være tilbakeholdende med vaksiner som er indisert. Legemiddelbruk kan imidlertid utgjøre kontraindikasjon eller utsettelsesgrunn i enkelte tilfeller. Ved svingende sykdomsforløp er det vanligvis pasientens behandlende lege som best kan vurdere tidspunktet for vaksinasjon i forhold til sykdomsaktiviteten.

Les mer om vaksinasjon ved spesifikke sykdommer eller tilstander i de andre kapitlene i denne delen om vaksinasjon ved sykdom.

Referanser

  1. Dennehy PH, Saracen CL, Peter G. Seroconversion rates to combined measles-mumps-rubella-varicella vaccine of children with upper respiratory tract infection. Pediatrics 1994;94 (4 Pt 1):514-6.
  2. King GE, Markowitz LE, Heath J, Redd SC, Coleman S, Bellini WJ, et al. Antibody response to measles-mumps-rubella vaccine of children with mild illness at the time of vaccination. JAMA 1996;275(9):704-7.

Historikk

Sist oppdatert i 2018.