Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon av personer 65 år og eldre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinasjon av personer 65 år og eldre

Vaksinasjon av personer 65 år og eldre

Om alderens påvirkning av immunforsvaret og om anbefalte vaksiner til eldre.

Om alderens påvirkning av immunforsvaret og om anbefalte vaksiner til eldre.


Innhold på denne siden

Immunforsvaret svekkes med alderen

Immunforsvaret svekkes med alderen og eldre mennesker er mer utsatt for infeksjonssykdommer enn yngre. De kan få alvorligere sykdomsforløp og responderer ofte dårlig på behandling. Aldersbetingede endringer av immunsystemet medfører også redusert respons på nye vaksiner [1,2]. Men selv om antistoffresponsen på vaksiner er dårligere hos eldre enn hos yngre [3,4], er vaksinasjon av eldre likevel kostnadseffektivt [5,6].

Studier som omfatter bare friske personer i høy alder (fra 85 til over 100 år), har vist at den aldersbetingede immunsvekkelsen ikke er så alvorlig som tidligere antatt. Det har ført til en ny modell for forståelse av aldersforandringene i immunsystemet [7].  I stedet for å tolke aldersforandringene som passiv svekkelse, kan de tolkes som dynamisk tilpassing. De er resultat av kroppens kontinuerlige tilpasning til de utfordringene det er å bli utsatt for potente antigener som bakterier og virus, men også mat og andre antigener. Antigenene kan betraktes som stressfaktorer som kroppens ressurser hele tiden tilpasser seg. Denne tilpasningen til optimal funksjon fører til tap på noen områder og vinning på andre. Evnen til å respondere på nye antigener er til stede, men noe svekket. Tidligere ervervet immunitet svekkes, men det er vanligvis god respons på boosterdoser.

Anbefalte vaksiner til personer 65 år og eldre

Behovet for å opprettholde immuniteten mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt gjennom boosterdoser hvert tiende år er minst like viktig hos eldre som i andre aldersgrupper. Kikhoste kan være en alvorlig sykdom hos eldre.

Fordi infeksjonssykdommer hos eldre ofte får et mer alvorlig forløp med risiko for varig redusert funksjonsnivå eller død, bør personer fra og med 65 år og eldre få tilbud om:

Vaksiner til eldre som skal på reise

Eldre utenlandsreisende er en stor og voksende gruppe. De bør tilbys reisevaksiner etter samme retningslinjer som befolkningen ellers (men se også Personer over 60 år i kapittel om Gulfebervaksine i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI). I tillegg bør influensavaksine tilbys hvis sesongens vaksine er tilgjengelig. For noen vaksiner som bl.a. brukes i reisesammenheng, anbefales flere doser til eldre enn til andre pga. dårligere immunrespons (TBE-vaksine, JE-vaksine).

Mange personer født før eller under 2. verdenskrig er naturlig immune mot hepatitt A. Anamnese på gjennomgått gulsott vil fange opp de fleste av dem. Dødeligheten av hepatitt A øker med alderen. Hepatitt A-vaksine bør derfor tilbys når reisemålet tilsier at det er indisert.

Referanser

  1. Crooke SN, Ovsyannikova IG, Poland GA, Kennedy RB (2019). Immunosenescence and human vaccine immune responses. Immunity & Ageing, 1-16
  2. Montecino-Rodriguez E, Berent-Maoz B, Dorshkind K, (2013). Causes, consequences, and reversal of immune system aging. J Clin Invest, 123(3):958-965
  3. Goodwin K et al. (2006) Antibody response to influenza vaccination in the elderly: a quantitative review. Vaccine, 24(8):1159-69
  4. Park S, Nahm MH (2011). Older adults have a low capacity to opsonize pneumococci due to low IgM antibody response to pneumococcal vaccination. Infect Immun 79(1):314-320
  5. Leidner, A. J., et al. (2019). Cost-effectiveness of adult vaccinations: A systematic review. Vaccine 37(2): 226-234
  6. Örtqvist A, Jonsson B, Baltussen R, Ament A. Det lönar sig att vaccinera de äldre mot pneumokocksjukdom. Lakartidningen 2000 Nov 8;97(45):5120-5.
  7. Ventura, M. T., Casciaro, M., Gangemi, S., & Buquicchio, R. (2017). Immunosenescence in aging: between immune cells depletion and cytokines up-regulation. Clinical and Molecular Allergy, 15(1), 21.

Historikk

27.04.2022: Fjernet setning om at vaksine mot herpes zoster kan være vanskelig å skaffe i Norge.

  • 25.04.2020: Omtale av herpes zoster-vaksine som aktuell vaksine for eldre samt oppdatert referanseliste. Ellers mindre justeringer.