Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

Om vaksinasjonsveilederen

Vaksinasjonsveilederen (vaksinasjonsboka) er delt inn i to hoveddeler, en generell del om vaksinasjon og en del om de enkelte vaksinene.

Innhold i vaksinasjonsveilederen

Vaksinasjonsveilederen er delt inn i to hoveddeler, en generell del om vaksinasjon og en del om vaksine mot de enkelte sykdommene. I tillegg inneholder veilederen lenker til skjemaer, historisk oversikt over barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, forklaring av ord og uttrykk, oppdateringslogg og utdypende tekster om kunnskapsgrunnlaget for influensavaksine. 

Del 1: Vaksinasjon 

Den generelle delen dekker en større del av vaksinefaget. Den inneholder basiskunnskap om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet og vaksinasjonsprogrammene i Norge. Det er egne kapitler om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon,om barnevaksinasjonsprogram i Norge og ellers i verden og om influensavaksinasjonsprogrammet. 

De øvrige kapitlene i del 1 omhandler menneskene som skal vaksineres og tar for seg ulike faser av livet, sykdommer og tilstander det må tas hensyn til ved vaksinasjon, og forhold som øker indikasjonen for visse vaksiner. 

Den generelle delen avsluttes med forslag til tiltak når noe er gjort feil. 

Del 2: Vaksiner mot de enkelte sykdommene 

Del 2 av Vaksinasjonsveilederen omhandler de vaksinene som er tilgjengelige i Norge. Vaksinene presenteres i alfabetisk rekkefølge etter sykdommene det vaksineres mot. Veilederen har i hovedsak omtale av vaksinetyper, ikke spesifikke vaksineprodukter. Bare i enkelte tilfeller nevnes vaksinens navn. 

For mer detaljerte opplysninger om vaksinene henvises det til Felleskatalogen og til de oppdaterte preparatomtalene (SPC) på Legemiddelverkets nettsted. For enkelte vaksiner uten markedsføringstillatelse i Norge, henvises det til preparatomtaler på andre internettsteder. 

Redaktør og forfattere 

Redaktør: Ellen Furuseth, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet. 
Forfattere av de ulike tekstene er angitt i det enkelte kapittel. 

Kontaktinformasjon for vaksinasjonsveilederen 

Melding om feil og mangler i Vaksinasjonsveilederen: Send e-post 
Folkehelseinstituttets sentralbord: 21 07 70 00.