Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

Vaksiner til flyktninger og asylsøkere

Anbefalinger om sjekk av vaksinasjonsstatus og vaksiner til flyktninger og asylsøkere.

Hopp til innhold

Vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere

Flyktninger og asylsøkere kan ha smittefarlig nærmiljø i asylmottak eller egen husstand. Smitterisiko ved besøk i hjemlandet eller andre land må også vurderes. Det anbefales at vaksinasjonsstatus sjekkes og aktuelle vaksiner tilbys [1]. Barn og ungdom i grunnskolealder skal vaksineres i henhold til det norske barnevaksinasjonsprogrammet, se kapittel om barnevaksinasjonsprogrammet i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

BCG-, hepatitt B-, influensa- og pneumokokkvaksine bør tilbys personer i definerte risikogrupper.  Det kan være hensiktsmessig å vaksinere voksne mot de sykdommene det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet, men det er ikke sentral offentlig finansiering av disse vaksinene til voksne, unntatt for MMR-vaksine.

Voksne asylsøkere som ikke vet om de har hatt meslinger og rubella eller har fått vaksine mot disse sykdommene, bør få tilbud om en dose MMR-vaksine. Vaksinen bør helst gis innen 3 måneder etter ankomst, og senest 1 år etter ankomst. Dette er mest aktuelt for de som er under 40 år fordi de fleste over denne alderen som kommer fra land hvor meslinger og rubella sirkulerer i befolkningen er immune.  Antistoffundersøkelse på forhånd er ikke nødvendig. Kvinner i fertil alder anbefales MMR-vaksine på et tidspunkt hvor graviditet er utelukket.

Se også artikkel om Vaksinasjon av asylsøkere (FHI).

Referanser

1. Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veileder IS-1022. Helsedirektoratet.