Hopp til innhold

Vaksiner til flyktninger og asylsøkere

Publisert Oppdatert

Anbefalinger om sjekk av vaksinasjonsstatus og vaksiner til flyktninger og asylsøkere.

Anbefalinger om sjekk av vaksinasjonsstatus og vaksiner til flyktninger og asylsøkere.


Vaksinasjon av flyktninger og asylsøkere

Flyktninger og asylsøkere kan ha smittefarlig nærmiljø i asylmottak eller egen husstand. Smitterisiko ved besøk i hjemlandet eller andre land må også vurderes. Det anbefales at vaksinasjonsstatus sjekkes og aktuelle vaksiner tilbys [1]. Barn og unge opp til 20 år skal vaksineres i henhold til det norske barnevaksinasjonsprogrammet, se kapittel om barnevaksinasjonsprogrammet i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

 

  • BCG-, hepatitt B-, influensa- og pneumokokkvaksine bør tilbys personer i definerte risikogrupper. 
  • Voksne asylsøkere som ikke vet om de har hatt meslinger og rubella eller har fått vaksine mot disse sykdommene, bør få tilbud om en dose MMR-vaksine. Vaksinen bør helst gis innen 3 måneder etter ankomst, og senest 1 år etter ankomst. Dette er mest aktuelt for de som er under 40 år fordi de fleste over denne alderen som kommer fra land hvor meslinger og rubella sirkulerer i befolkningen er immune.  Antistoffundersøkelse på forhånd er ikke nødvendig. Kvinner i fertil alder anbefales MMR-vaksine på et tidspunkt hvor graviditet er utelukket.
  • Voksne som ikke er vaksinert med inaktivert poliovaksine bør tilbys vaksine fortrinnsvis innen 3 måneder og senest 1 år etter ankomst. Ved bosetting bør det tas stilling til behov for ytterligere oppvaksinering.
  • MMR-vaksine utleveres kostnadsfritt fra Folkehelseinstituttet. Enkeltkomponentvaksine mot polio (IPV) leveres ut gratis til voksne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Ved bestilling må det påføres at bestillingen gjelder disse gruppene. Bestilling må gjøres av lege. Person­opplysninger er ikke nødvendig.
  • Det kan være hensiktsmessig å vaksinere voksne også mot de øvrige sykdommene det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet, men for disse er det ikke noen sentral offentlig vaksinefinansiering til denne gruppen.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden