Hopp til innhold

Oppdateringer av utbruddsveilederen

Publisert Oppdatert


Historikk

2018: Nye oppdaterte videoer er lagt ut.

2015: Utbruddshandboka ble publisert som nettbasert veileder med navnet Utbruddsveilederen på fhi.no august 2015.

2009: Utbruddshåndboka ble revidert i samarbeid med Mattilsynets hovedkontor, for å inkludere ansvars- og oppgavefordelingen ved nasjonale utbrudd og de nye retningslinjene for samarbeidet mellom Mattilsynets distriktskontorer og kommunene (Smittevern 17).

2006: Håndboka ble revidert i samarbeid med Karin Nygård, Folkehelseinstituttet, for blant annet å inkludere nye bestemmelser for utbruddsvarsling (Smittevern 13).

1999: Første utgave av håndboka, var forfattet av Georg Kapperud, Folkehelseinstituttet (Smittevern 2).