Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Referanseliste - Veileder om forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Referanseliste - Veileder om forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

Referanseliste - Veileder om forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

Referanseliste for veilederen Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner:

Referanseliste for veilederen Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner:


 1. Retningslinjer for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner. Oslo, Statens institutt for folkehelse, 1996.
 2. Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, Kuntz G, Pegues DA, Healthcare Infection Control Practices advisory Committee (HICPAC). Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. HICPAC, 2009.
 3. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010;50(5):625-663.
 4. Greene L, Marx J, Oriola S. Guide to the Elimination of Catheter-Associated Urinary Tract Infections (CAUTIs). Developing and Applying Facility-Based Prevention Interventions in Acute and Long-Term Care Settings. APIC, 2008.
 5. Smith PW, Bennett G, Bradley S et al. SHEA/APIC guideline: infection prevention and control in the long-term care facility, July 2008. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29(9):785-814.
 6. Lo E, Nicolle L, Classen D et al. Strategies to prevent catheter-associated urinary tract infections in acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29 Suppl 1:S41-S50.
 7. Yokoe DS, Mermel LA, Anderson DJ et al. A compendium of strategies to prevent healthcare-associated infections in acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29 Suppl 1:S12-S21.
 8. Nicolle LE. Urinary tract infections in long-term-care facilities. Infect Control Hosp Epidemiol 2001;22(3):167-175.
 9. Damani N. The IFIC Basic Concepts of Infection Control (2011). International Federation of Infection Control, 2012.
 10. National Institute for Health and Clinical Excellence (UK). Infection Control: Prevention of Healthcare-associated Infections in Primary and Community Care [Internet]. National Institute for Health and Clinical Excellence (UK), 2003.
 11. National Institute for Health and Clinical Excellence. Infection. Prevention and control of healthcare-associated infections in primary and community care. National Institute for Health and Clinical Excellence; 2012: NICE clinical guideline 139.
 12. Burman LG. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner. In: Socialstyrelsen, editor. Att forebygga vardrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Lindesberg: Socialstyrelsen; 2006:122-138.
 13. Tenke P, Kovacs B, Bjerklund Johansen TE, Matsumoto T, Tambyah PA, Naber KG. European and Asian guidelines on management and prevention of catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2008;31 Suppl 1:S68-S78.
 14. Pratt RJ, Pellowe CM, Wilson JA et al. epic2: National evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect 2007;65 Suppl 1:S1-64.
 15. Grabe M, Bjerklund-Johansen TE, Botto H et al. Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology, 2011.
 16. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Resultater fra prevalensundersøkelsene (fra 1999 til nå). (12.12.2012).
 17. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA, Agarwal R, Williams K, Brennan PJ. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32(2):101-114.
 18. Lassen J, Sandven P, Grude N, Hermansen NO, Leegaard T. Strategirapporten fra Strategimøte nr 21, 2007:Bakteriologisk diagnostikk ved urinveisinfeksjoner. Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2007.
 19. Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI). (20-5-2012).
 20. Health Protection Scotland, National Services Scotland. Targeted literature review: What are the key infection prevention and control recommendations to inform a urinary catheter maintenance care quality improvement tool? Health Protection Scotland, National Services Scotland, 2012.Version 1, April 2012.
 21. Chenowth CE, Saint S. Urinary Tract Infections. In: Jarvis WR, editor. Bennett and Brachman's Hospital Infections. Lippincott Williams and Wilkins; 2007:507-516.
 22. NHS Quality Improvement Scotland. Best Practice Statement ~ June 2004. Urinary Catheterisation & Catheter Care.  NHS Quality Improvement Scotland, 2004.
 23. Meddings J, Rogers MA, Macy M, Saint S. Systematic review and meta-analysis: reminder systems to reduce catheter-associated urinary tract infections and urinary catheter use in hospitalized patients. Clin Infect Dis 2010;51(5):550-560.
 24. Pratt RJ, Pellowe C, Loveday HP et al. The epic Project: Developing National Evidence-based Guidelines for Preventing Healthcare associated Infections. Guidelines for preventing infections associated with the insertion and maintenance of short-term indwelling urethral catheters in acute care. J Hosp Infect 2001;2001(47 (supplement)):39-46.
 25. Mitchell B, Ware C, McGregor A et al. ASID (HICSIG)/AICA Position Statement: Preventing catheter-associated urinary tract infections in patients. Healthcare Infection 2011;16(2):45-52.
 26. Palese A, Buchini S, Deroma L, Barbone F. The effectiveness of the ultrasound bladder scanner in reducing urinary tract infections: a meta-analysis. J Clin Nurs 2010;19(21-22):2970-2979.
 27. Geng V, Cobussen-Boekhorst H, Farrell J et al. Evidence-based Guidelines to Best Practice in Urological Health Care. Catheterisation. Indwelling catheters in adults. Urethral and Suprapubic. European association of Urology Nurses, 2012.
 28. Harrison SC, Lawrence WT, Morley R, Pearce I, Taylor J. British Association of Urological Surgeons' suprapubic catheter practice guidelines. BJU Int 2011;107(1):77-85.
 29. Niel-Weise BS, van den Broek PJ. Urinary catheter policies for short-term bladder drainage in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3):CD004203.
 30. Health Protection Scotland, National Services Scotland. Targeted literature review: What are the key infection prevention and control recommandations to inform a urinary catheter insertion quality improvement tool? Health Protection Scotland, National Services scotland,Version 1, April 2012.
 31. Saint S, Elmore JG, Sullivan SD, Emerson SS, Koepsell TD. The efficacy of silver alloy-coated urinary catheters in preventing urinary tract infection: a meta-analysis. Am J Med 1998;105(3):236-241.
 32. Johnson JR, Kuskowski MA, Wilt TJ. Systematic review: antimicrobial urinary catheters to prevent catheter-associated urinary tract infection in hospitalized patients. Ann Intern Med 2006;144(2):116-126.
 33. National Institute for Health and Clinical Excellence. Section 3 - Urinary Catheterisation. Guidelines for preventing healthcare-associated infections during long-term urinary catheterisation in primary and community care. Infection Control: Prevention of Healthcare-associated Infections in Primary and Community Care. National Institute for Health and Clinical Excellence; 2003:98-117.
 34. Mosby's Medical Dictionary, 8th edition. Elsevier, 2009.
 35. Hagen S, Sinclair L, Cross S. Washout policies in long-term indwelling urinary catheterisation in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;(3):CD004012.
 36. Emblem EL, Frugård J, Høisæter PÅ, Otnes B. Nasjonale retningslinjer for helsepersonell ved bruk av intermitterende kateterisering - IK. NSF`s faglige sammenslutning av sykepleiere i urologi og Norsk urologisk forening, 2005.