Hopp til innhold

Oppdateringer - Veileder om forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

Publisert Oppdatert

Denne elektroniske veilederen om forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner er basert på papirutgaven som ble utgitt i februar 2013.

Denne elektroniske veilederen om forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner er basert på papirutgaven som ble utgitt i februar 2013.


  • Mai 2013: første versjon av elektronisk veileder publisert. Noe språklig bearbeiding i forhold til papirutgaven fra februar 2013 er innarbeidet.

Den elektroniske veilederen kan bli endret og vil alltid inneholde siste oppdaterte tekst. Papirutgaven-utgaven er statisk og vil bare endres ved eventuelle nye utgivelser av papirutgaver.