Hopp til innhold

Om veilederen for kateterassosierte urinveisinfeksjoner

Publisert Oppdatert

Urinveisinfeksjoner oppstår ofte i forbindelse med innlegging av blærekateter og fører til økt bruk av antibiotika. Denne nasjonale veilederen gir råd om hvordan man best kan forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

Urinveisinfeksjoner oppstår ofte i forbindelse med innlegging av blærekateter og fører til økt bruk av antibiotika. Denne nasjonale veilederen gir råd om hvordan man best kan forebygge kateterassosierte urinveisinfeksjoner.


Veilederen inneholder følgende deler:

  • En innledende del om urinveisinfeksjoner – epidemiologi, definisjoner, patogenese, mikrobiologi, risikofaktorer og komplikasjoner.
  • Selve veiledningen for hvordan helsepersonell kan forebygge at pasienten får urinveisinfeksjon i forbindelse med innlegging av kateter.
  • Metoder og indikasjoner for kateterisering.
  • Fem prosedyreark med forslag til fremgangsmåte ved innlegging, stell og fjerning av blærekatetre. Disse kan benyttes ved utarbeidelse av lokale prosedyrer.
  • I tillegg finner du referanseliste, en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget som er benyttet, forfatterliste og oppdateringsliste.

Anbefalingene kan benyttes både i sykehus, sykehjem, hjemmebaserte tjenester og andre steder hvor helsepersonell har kontakt med pasienter med blærekateter.

Veilederen baserer seg i hovedsak på resultater av forskning og nyere internasjonale anbefalinger for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus.