Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ord og begreper i Tuberkuloseveilederen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ord og begreper i Tuberkuloseveilederen

Ord og begreper i Tuberkuloseveilederen

Oversikt overnyttige ord og begreper som benyttes i Tuberkuloseveilederen.

Oversikt overnyttige ord og begreper som benyttes i Tuberkuloseveilederen.


Tuberkulosebegreper

Anergi: Redusert evne til å reagere på tuberkulintesten selv om personen er smittet med tuberkulosebakterien. Dette kan ses ved svekket immunforsvar, på grunn av medikamenter (steroider, cytostatika etc.), hivinfeksjon, sarkoidose, alvorlig tuberkulose, m.m.

IGRA: Interferon Gamma Release Assays. Blodprøver som måler utskillelse av interferon etter stimulering av leucocytter med antigener fra humanpatogene M. tuberkulosis-arter.

Kaverne: Hulrom som danner seg i lungevevet som følge av vevshenfall. Inneholder store mengder tuberkulosebakterier, og er et tegn som tyder på høy smittsomhet.

Luftveisprøver: Omfatter prøver fra ekspektorat, indusert sputum, larynxutstryk og gastrisk aspirat.

Bronkialskyllevæske (Bronchial lavage, BAL): Prøve fra bronkialskylling viser bare et det er bakterier i pasientens lunger, men gir ingen informasjon om bakterier i luften pasienten puster ut.

MDR tuberkulose (Multi Drug Resistant tuberculosis): Tilstand der M. tuberculosis er resistent mot både isoniazid og rifampicin, de to hovedmedikamentene, og ev. andre antituberkuløse medikamenter i tillegg.

XDR tuberkulose (Extensively drug-resistant tuberculosis): MDR-TB som i tillegg har resistens mot et kinolon og et eller flere Gruppe A-medikamenter (=bedakvilin og/eller linezolid).

Mykobakterier omfatter en lang rekke forskjellige arter som inndeles i to hovedgrupper, M. tuberculosis-komplekset og non-tuberkuløse mykobakterier (NMT)

Mycobacterium tuberculosis-komplekset: Tuberkulose forårsakes av arter som tilhører Mycobacterium tuberculosis-komplekset (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M.canettii, M. caprae, M. pinnipedii og M.microti). Nesten alle infeksjoner i Norge er forårsaket av M. tuberculosis eller M. bovis BCG.

NTM: Ofte kalt atypiske mykobakterier. Vanligst forekommende av NTM-artene ved humane infeksjoner er M. avium og M. intracellulare (M. avium-komplekset, MAC), som i likhet med M. tuberculosis hører til de langsomtvoksende mykobakterier.

Tuberkulin: Et konsentrat laget av en flytende kultur av M. tuberculosis. Det inneholder en blanding av ulike protein- og karbohydratantigener. Tuberkulin laget etter Robert Kochs originale metode ble kalt Old tuberculin (OT). På 1930-tallet laget Seibert et renset proteinprodukt som ble kalt Purified Protein Derivate (PPD). Old tuberculin konsentreres ved inndamping, mens PPD produseres ved utfelling av proteiner og senere fortynning. Standarden for tuberkulin er PPD RT 23 (tilsatt Tween 23). Det ble laget på 1930-tallet og oppbevares ved Statens Serum Institut i København (SSI).

Superinfisert/ omslager: Begrepet har vært benyttet i Norge om en BCG-vaksinert person som har blitt smittet med tuberkulose på toppen av sin ”BCG-infeksjon” og som derfor får en økning i tuberkulinreaksjonen sammenlignet med tidligere. Ordet brukes ikke lenger. 

Historikk

28.09.2021: Gjort endring i forklaring av begrepet XDR tuberkulose.