Hopp til innhold

Vedleggstabeller til Tobakk i Norge

Publisert


Statistikk over bruk av tobakk i Norge. Tabellene er tallgrunnlag for figurene i rapporten.