Hopp til innhold

Vedleggstabeller til Tobakk i Norge

Publisert

Statistikk over bruk av tobakk i Norge. Tabellene er tallgrunnlag for figurene i rapporten.

Statistikk over bruk av tobakk i Norge. Tabellene er tallgrunnlag for figurene i rapporten.