Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Brukere av ulike røykeprodukter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Brukere av ulike røykeprodukter

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Brukere av ulike røykeprodukter

Publisert

Utvikling i bruken av sigaretter, rulletobakk, sigar/sigarillos og pipe over tid. Bruken er blant annet fordelt på kjønn og alder.

Utvikling i bruken av sigaretter, rulletobakk, sigar/sigarillos og pipe over tid. Bruken er blant annet fordelt på kjønn og alder.


Hovedpunkter

  • Andelen brukere av ferdigsigaretter, rulletobakk og sigarer har gått ned de siste 15 årene
  • Rulletobakksrøykerne har lavere sosio-økonomisk status enn andre røykere

Andelen brukere av ulike røykeprodukter i befolkningen

I tråd med nedgangen i andelen røykere i Norge de siste 15 årene, har vi sett en avtakende andel brukere av både ferdigsigaretter, rulletobakk og sigarer (figur 1). Andelen piperøykere har vært noe mer stabil, men er til gjengjeld svært lav.

Utvikling i bruk av ulike røykeprodukter

Figur 1: Prosentandel som bruker ulike røyketobakksprodukter daglig eller av-og-til i befolkningen fra 2003 til 2017 (multippel respons).

Brukergruppenes sosio-økonomiske profil

Når vi sammenlikner den sosio-økonomiske profilen til røykere av ulike produkter samlet for hele perioden 2003-2017 (tabell 1) finner vi at brukere av ferdigsigaretter oftere er under 50 år, vi finner også en liten overvekt av kvinner i denne gruppa. Rulletobakksrøykerne er oftere eldre over 50 år. Blant røykerne som foretrekker «rullings» er det en klar overvekt av menn, og både utdannings- og inntektsnivået er noe lavere enn blant øvrige røykere. Sigarrøyking er et klart «mannefenomen», vi finner også en tendens til at sigarrøykerne har høyere inntekt og noe lengre utdanning. Gruppa med piperøykere er så liten at det er grunn til varsomhet når de skal beskrives statistisk, men tendensen er at de nesten utelukkende er menn og oftere over 67 år.

Tabell 1. Sosio-demografiske profiler for brukere av ulike røykeprodukter 2003-2017. Multippel respons.
 

Sigaretter

Rullings

Sigar

Pipe

 

Ikke-røykere

Kjønn

           

Mann

47,9

61,4

85,9

93,5

 

49,3

Kvinne

52,1

38,6

14,1

6,5

 

50,7

             

Alder

           

15-29 år

26,8

13,4

27,8

27,9

 

22,8

30-49 år

41,8

34

37,1

30,3

 

36

50-66 år

25,5

40,1

28,4

24,9

 

27,1

67 år+

6

12,5

6,6

16,9

 

14,2

             

Utdanning

         

Grunnskole

24,1

34,7

21,9

27,4

 

17,2

Videregående skole

49,8

54

51,1

47,8

 

42,1

Universitet/høyskole

22,4

8,6

23,2

22,4

 

35,6

Annen utdanning/ubesvart

3,7

2,7

3,8

2,5

 

5,2

             

Personlig inntekt

         

Lav (>250.000 kr)

33,8

38,8

28,8

35,3

 

29,8

Middels (250-499.000 kr)

42,6

40,9

44,2

37,3

 

37,9

Høy (500.000 kr+)

14,9

9,8

20,6

18,4

 

22,6

Uoppgitt

8,8

10,5

6,4

9

 

9,7

             

N=

(3628)

(1243)

(859)

(201)

 

(14857)

Kilde: SIRUS, Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet

20 % av de som sier at de røyker bruker to eller flere røykeprodukter (tabeller ikke vist her). Kombinasjonene ‘sigaretter og rulletobakk’ og ‘sigaretter og sigarer’ er mest utbredt.

Hele 93 % av rulletobakksbrukerne røyker daglig, mot omkring 2 av 3 brukere av ferdigsigaretter og piperøykere (tabeller ikke vist). Dette er konsistent med sammenhengen mellom utdanning og daglig/av og til-røyking, og hva slags tobakksprodukter ulike grupper foretrekker.

Når vi ser på hvem som vurderer å slutte å røyke «innen seks måneder», er andelen høyest blant brukere av ferdigsigaretter (48 %) og lavest blant piperøykere (30 %) (tabeller ikke vist).

Videre lesning

Sæbø, G.(2013). Sigaretter, snus og status: om livsstilsforskjeller mellom brukergrupper av ulike tobakksprodukter. Sosiologisk tidsskrift, 21(1), 5-32. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/282309