Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av ulike røyketobakksprodukter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av ulike røyketobakksprodukter

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Bruk av ulike røyketobakksprodukter

Publisert Oppdatert

Oversikt over bruk av ulike tobakksprodukter som ferdigsigaretter, rulletobakk, sigar og pipe.

Oversikt over bruk av ulike tobakksprodukter som ferdigsigaretter, rulletobakk, sigar og pipe.


Hovedpunkter

  • Andelen brukere av ferdigsigaretter, rulletobakk og sigarer har gått ned de siste 15 årene
  • Rulletobakksrøykerne har lavere sosio-økonomisk status enn andre røykere

Andelen brukere av ulike røykeprodukter i befolkningen

I tråd med nedgangen i andelen røykere i Norge de siste 15 årene, har vi sett en avtakende andel brukere av både ferdigsigaretter, rulletobakk og sigarer (figur 1). Andelen piperøykere har vært noe mer stabil, men er til gjengjeld svært lav.

Bruk ulike typer tobakk

Figur 1: Kumulativ prosentandel som bruker ulike røyketobakksprodukter daglig eller av-og-til i befolkningen fra 2003 til 2019 (multippel respons). Kilde: Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå

Brukergruppenes sosio-økonomiske profil

Når vi sammenlikner den sosio-økonomiske profilen til røykere av ulike produkter samlet for hele perioden 2010-2019 (tabell 1) finner vi at den største gruppen av brukere av ferdigsigaretter er i aldersgruppen 50-66. Blant rulletobakksrøykerne er over halvparten i denne aldersgruppen. Blant røykerne som foretrekker «rullings» er det også en klar overvekt av menn, og andelen som har universitetsutdanning (9,6 prosent) eller tjener mer enn 500 000 per år (16,9 prosent) er lavere enn blant øvrige røykestatusgruppene. Sigarrøyking er et klart «mannefenomen», vi finner også at fordelingen etter inntekt er lik som hos ikke-røykerne og 31 prosent tjener mer enn 500 000 per år. Gruppa med piperøykere er så liten (N=113) at det er grunn til varsomhet når de skal beskrives statistisk. Tendensen er at de nesten utelukkende er menn. Den øvrige sosio-økonomiske profilen er lik som hos ikke-røykernes.

Tabell 1. Sosio-demografiske profiler for brukere av ulike røykeprodukter 2010-2019. Multippel respons. Kilde: Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå

 

Sigaretter

Rullings

Sigar

Pipe

Ikke-røykere

Kjønn

         

Mann

50.1

63.1

86.2

94.7

49.7

Kvinne

49.9

36.9

13.8

5.3

50.3

Alder

         

15-29 år

13.2

4.6

15.7

15.9

11.7

30-49 år

35.7

20.9

33.4

35.4

33.7

50-66 år

43.3

56.8

39.0

30.1

39.2

67 år+

7.8

17.7

11.9

18.6

15.4

Utdanning

       

Grunnskole

28.7

38.0

25.2

32.7

17.3

Videregående skole

44.3

50.1

45.5

41.6

40.1

Universitet/høyskole

24.6

9.6

27.4

22.1

40.3

Annen utdanning/ubesvart

2.5

2.3

1.9

3.5

2.3

Personlig inntekt

       

Lav (>250.000 kr)

21.4

24.8

19.4

26.5

19.9

Middels (250-499.000 kr)

42.0

42.6

39.7

28.3

36.4

Høy (500.000 kr+)

24.3

16.9

30.8

31.0

32.4

Uoppgitt

12.3

15.7

10.2

14.2

11.3

N

2081

521

413

113

37 591

Rundt 23 % av de som sier at de røyker bruker to eller flere røykeprodukter (tabeller ikke vist her). Kombinasjonene ‘sigaretter og rulletobakk’ og ‘sigaretter og sigarer’ er mest utbredt.

Hele 93 % av rulletobakksbrukerne røyker daglig, mot omkring 2 av 3 brukere av ferdigsigaretter og piperøykere (tabeller ikke vist). Dette er konsistent med sammenhengen mellom utdanning og daglig/av og til-røyking, og hva slags tobakksprodukter ulike grupper foretrekker.

Når vi ser på hvem som vurderer å slutte å røyke «innen seks måneder», er andelen høyest blant brukere av ferdigsigaretter (46 %) og lavest blant piperøykere (27 %) (tabeller ikke vist).

Videre lesning

Sæbø, G. (2013). Sigaretter, snus og status: om livsstilsforskjeller mellom brukergrupper av ulike tobakksprodukter. Sosiologisk tidsskrift, 21(1), 5-32. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/282309