Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av ulike røyketobakksprodukter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av ulike røyketobakksprodukter

Bruk av ulike røyketobakksprodukter

Oversikt over bruk av ulike tobakksprodukter som ferdigsigaretter, rulletobakk, sigar og pipe.

Oversikt over bruk av ulike tobakksprodukter som ferdigsigaretter, rulletobakk, sigar og pipe.


Hovedpunkter

  • Andelen brukere av ferdigsigaretter, rulletobakk og sigarer har gått ned de siste 15 årene
  • Rulletobakksrøykerne har lavere sosio-økonomisk status enn andre røykere

Andelen brukere av ulike røykeprodukter i befolkningen

I tråd med nedgangen i andelen røykere i Norge de siste 15 årene, finner vi en synkende andel brukere av både ferdigsigaretter, rulletobakk og sigarer (figur 1). Andelen piperøykere har vært noe mer stabil, men er til gjengjeld svært lav.

Bruk ulike typer tobakk

Figur 1: Kumulativ prosentandel som bruker ulike røyketobakksprodukter daglig eller av-og-til i befolkningen fra 2003 til 2020 (multippel respons). Kilde: Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå

Brukergruppenes sosio-økonomiske profil

Når vi sammenlikner den sosio-økonomiske profilen til røykere av ulike produkter samlet for hele perioden 2016-2020 (tabell 1) finner vi at den største gruppen av brukere av ferdigsigaretter var i aldersgruppen 50-66 år. Blant rulletobakksrøykerne var nær halvparten i denne aldersgruppen. Blant røykerne som foretrakk «rullings» var det også en klar overvekt av menn, og andelen som hadde universitetsutdanning (11,2 prosent) eller tjente mer enn 500 000 per år (17,7 prosent) var lavere enn blant de øvrige røykestatusgruppene. Sigarrøyking var et klart «mannefenomen», vi finner også at fordelingen etter inntekt var lik som hos ikke-røykerne og 35 prosent tjente mer enn 500 000 per år. Gruppa med piperøykere var så liten (N=58) at det er grunn til varsomhet når de beskrives statistisk. Tendensen er at de nesten utelukkende var menn. Den øvrige sosio-økonomiske profilen var lik som hos ikke-røykernes.

Tabell 1. Sosio-demografiske profiler for brukere av ulike røykeprodukter 2016-2020. Multippel respons. Kilde: Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå

 

Sigaretter

Rullings

Sigar

Pipe

Ikke-røykere

Kjønn

         

Mann

54.8

62.5

86.4

94.8

50.3

Kvinne

45.2

37.5

13.6

5.2

49.7

Alder

         

15-29 år

14.1

5.2

18.1

12.1

11.7

30-49 år

33.1

24.6

33.0

41.4

34.0

50-66 år

43.1

46.6

34.8

29.3

38.5

67 år+

9.6

23.7

14.0

17.2

15.8

Utdanning

       

Grunnskole

29.6

37.1

26.2

29.3

16.4

Videregående skole

43.9

48.7

44.3

43.1

38.6

Universitet/høyskole

23.9

11.2

27.6

24.1

42.7

Annen utdanning/ubesvart

2.6

3.0

1.8

3.4

2.3

Personlig inntekt

       

Lav (>250.000 kr)

18.4

16.8

15.4

15.5

16.6

Middels (250-499.000 kr)

36.3

44.4

36.7

27.6

31.1

Høy (500.000 kr+)

30.5

17.7

34.8

41.4

41.2

Uoppgitt

14.8

21.1

13.1

15.5

11.2

N

1039

232

221

58

22 635

Rundt 20 prosent av de som sa at de røykte brukte to eller flere røykeprodukter (tabeller ikke vist her). Kombinasjonene ‘sigaretter og rulletobakk’ og ‘sigaretter og sigarer’ var mest utbredt.

Hele 85 prosent av rulletobakksbrukerne røykte daglig i perioden 2016 til 2020, mot omkring 56 prosent av brukere av ferdigsigaretter (tabeller ikke vist). Dette er konsistent med sammenhengen mellom utdanning og daglig/av og til-røyking, og hva slags tobakksprodukter ulike grupper foretrekker.

Når vi ser på hvem som vurderte å slutte å røyke «i løpet av de neste seks månedene», var andelen høyest blant brukere av ferdigsigaretter (48 prosent) og lavest blant piperøykere (28 prosent) (tabeller ikke vist).

Videre lesning

Sæbø, G. (2013). Sigaretter, snus og status: om livsstilsforskjeller mellom brukergrupper av ulike tobakksprodukter. Sosiologisk tidsskrift, 21(1), 5-32. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/282309