Hopp til innhold

Sopp i drikkevann

Publisert


Muggsopp: Aspergillus, Penicillum og Trichoderma

Aspergillus, Penicillum og Trichiderma tilhører slekter av filamentøse muggsopper som kan forårsake uønsket lukt og smak i drikkevann. Aerosoler med disse muggsoppene kan utløse allergi hos personer som er allergiske mot muggsopp (19).  Penicillum kan også gi infeksjoner i luftveiene og forårsake forgiftninger (19). Aspergillus kan forårsake infeksjoner hos personer med svekket immunforsvar. Betydningen av Trichoderma for human helse er usikker, generelt antas det at den ikke forårsaker sykdom hos mennesker med intakt immunforsvar.

Avrenningsvann fra jord regnes som hovedkilde til forekomst av muggsopp i naturlige vannmasser. Muggsopp kan også etableres i ledningsnett, vannfiltre, varmtvannstanker og annet VVS-utstyr (20).

Det antas at vann kan være smittevei for muggsopp som Aspergillus, Penicillum og Trichoderma (19).

Muggsopp tåler generelt høye klorkonsentrasjoner (21).