Hopp til innhold

Referanser - kjemiske og fysiske stoffer i drikkevann

Publisert


1.     Andersen E, Løfsgaard BE. Nok, godt og sikkert drikkevann offshore. Vannrapport 119.

2.     Hongve D. et al.. Landsoversikt - drikkevannskvalitet: spormetaller i vann fra norske vannverk. Oslo: Statens institutt for folkehelse, 1994; rapport: Vannrapport 92.

3.     US EPA. (2004). Toxicological Review of Boron and Compounds (CAS No. 7440-42-8). [internett], EPA 635/04/052.

4.     Folkehelseinstituttet. Vannforsyningens ABC. [internett]. 2004

5.     Bioforsk. Tilsetningsstoffer til vegsalt. Miljø- og helseeffekter av heksacyanoferrat (Fe(CN)64-). 2007; rapport: 44:2.

6.     Fonahn W, Haarstad K. Plantevernmiddel i norske drikkevasskjelder. SNT rapport 3, 2002.

7.     Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Communities, L330, 5.12.1998.

8.     Dybing E. et al. Drikkevannsledninger av asbest og mulig kreftrisiko. Rapport 2007: 3. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 1503-1403

9.     Frengstad B. et al. The chemistry of Norwegian groundwaters: III. The distribution of trace elements inn 476 crystalline bedrock groundwaters, as analysed by ICP-MS techniques. The Science of the Total Environment 246 (2000) 21-40.